Blogi: Opiskelijan vaikuttamismahdollisuudet

Miten vaikuttaa opiskelijana Haaga-Heliassa?

Vaikuttaminen on tärkeää. Se parantaa opetuksen tasoa, tarjoaa uusia ratkaisuja vanhoille toimintatavoille ja parantaa opiskelijan asemaa niin koulussa, asuinpaikkakunnalla kuin valtakunnallisestikin. Miten vaikuttamista voi siis opiskelijana tehdä?

Opintojaksopalautteen antaminen

Opintojaksopalautteet ovat anonyymeja ja ne käsitellään koulutusohjelman johdossa. Palautteen lukevat myös opintojakson vastuuopettaja sekä Haaga-Helian laatupäällikkö. Myös hyvää palautetta kannattaa antaa, sillä se vahvistaa onnistuneita ja toimivia opetusmetodeja.

Kurssin aikana saatetaan pyytää myös palautetta kesken opintojakson. Sitä voi antaa myös pyytämättä. Esimerkiksi epäselvistä tehtävänannoista kannattaa kysyä välittömästi ja pyytää tarkennusta. Myös arviointikriteerejä kannattaa tarkastella ja kertoa opettajalle avoimesti, jos niitä ei ymmärrä tai ne eivät vastaa kurssin tavoitteita. Keskusteluja on fiksua käydä foorumeilla, joilla myös muut kurssin kanssaopiskelijat ovat, sillä myös he saattavat kantaa samoja ajatuksia kanssasi. Palautteenanto mahdollistaa dialogin, jolla voidaan avata epäselvyyksiä.

Mikä mättää?

Joskus arvosana voi viivästyä tai kurssin kanssa on ollut joitakin muita haasteita. Silloin apuun voi pyytää esimerkiksi Helgan edunvalvonnan asiantuntijan, johon voi ottaa anonyymisti yhteyttä Mikä Mättää -lomakkeen kautta. Kaikki yhteydenotot käsitellään luottamuksellisesti ja viedään opiskelijakunnan toimesta eteenpäin.

Yhteystietoja ei tarvitse jättää, mutta se kannattaa, koska ongelmatapauksen ratkaiseminen saattaa vaatia lisäkysymyksiä. Jätetyn sähköpostiosoitteen näkee vain edunvalvonnan asiantuntija, eikä sähköpostia välitetä eteenpäin kolmansille tahoille.

Paikallisyhdistykset ja ainejärjestöt

Toinen vaihtoehto on kontaktoida oma paikallisyhdistys tai ainejärjestö, jotka myös hoitavat omaan koulutusohjelmaasi tai kampukseesi keskittyviä edunvalvontatapauksia.

Paikallisyhdistyksen tai ainejärjestön hallituksiin järjestetään vuosittain haku syyskokouksen yhteydessä. Hallituksen jäsenet tuottavat opiskelijoille tapahtumia, edunvalvontaa sekä jäsenetuja ja ovat jatkuvassa yhteydessä koulutusohjelman johtoon.

YTY ja round table

Koulutusohjelmissa järjestetään myös opiskelijoiden ja opettajien yhteisiä kokoontumisia, joissa kehitysideoita omaa koulutusalaansa kohtaan voi jakaa avoimesti. Rakkaalla lapsella on monta nimeä – koulutusohjelmasta riippuen tapaamiset tunnetaan YTY-kokouksina tai round table -tapaamisina.

LIIDI-koulutusohjelmassa jokaisesta ryhmästä valitaan yksi luottamustoimija, joka osallistuu laaturyhmän tapaamisiin ja edustaa omaa luokkaansa.

Opiskelijakunnan ja ammattikorkeakoulun kyselyt

Vaikuttamisen ei tarvitse aina olla pelkästään omiin opintoihin koskevaa ongelmanratkaisua.

Vaikuttamista voi opiskelijana tehdä vastaamalla esimerkiksi korkeakoulumme sekä opiskelijakuntamme erilaisiin kyselyihin, joilla pyritään parantamaan Haaga-Helian toimintatapoja. Hiljattain Helga toteutti Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyn. Sen vastauksia hyödynnetään, kun korkeakoulu uusii Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmansa vuodelle 2021.

Haaga-Helia lähettää ammattikorkeakouluopiskelijoille myös opintoja koskevan kyselyn 1. ja 4- lukukaudella henkilökohtaisen vastauslinkin muodossa. Sen tulokset raportoidaan johdolle, esimiehille, koulutusohjelmille ja opiskeluhyvinvointyöryhmälle. Numeeriset ja avoimet vastaukset myös julkaistuaan koosteena laatuportaalissa. Kyselyjen tarkoitus on kehittää koulutusohjelmaa.

Koulutusohjelman kehittämiseen tähtäävä toinen kysely on AVOP, jonka jokainen Haaga-Helian opiskelija saa itselleen valmistumisvaiheessa. Sen tarkoitus on kehittää korkeakoulun toimintaa, ohjata koulutusta valtakunnallisesti sekä rahoitusta päätettäessä.

Opintojaksopilotit

Tämän lisäksi Haaga-Heliassa tapahtuvaan koulutusuudistukseen voi konkreettisesti vaikuttaa osallistumalla pilottiopintojaksoille sekä erilaisiin työpajoihin, joissa pyritään luomaan hyviä toimintamalleja korkeakoulussa tulevaisuudessa toimivaan polkuopintomalliin.

Tutorointi

Tutorina apuaan pääsee tarjoamaan uusille opiskelijoille sekä vaikuttamaan siihen, miltä orientaatioviikko ja sen sisältö näyttävät. Tutor toimii myös linkkinä opiskelijakunnan ja opiskelijoiden välillä. Esimerkiksi omalta tutorilta voi kysyä lisää Helgan toiminnasta.

Helgan hallitus ja edustajisto

Kaikkien Haaga-Helian opiskelijoiden etua ajavan Helgan hallitukseen haetaan myös vuosittain uusia toimijoita. Heidät valitsee opiskelijakunnan korkein toimielin edustajisto, johon hakea voi kuka tahansa opiskelijakunnan jäsen. Kun hallitus esimerkiksi suunnittelee ja toteuttaa tapahtumia, toimeenpanee ja luo ohjaavia dokumentteja, tuottaa opiskelijoiden palveluja ja tekee edunvalvontaa korkeakoulussa sekä paikallisesti, edustajisto hyväksyy dokumentit ja päättää siitä, miltä hallituksen toiminta näyttää seuraavien vuosien aikana.

Hallinnon opiskelijaedustajat

Vaikuttamistyötä voi tehdä myös opiskelijaedustajana Haaga-Helian hallinnossa ja muissa toimielimissä. Näitä edustajia kutsutaan myös nimellä hallopedit. Hallinnon opiskelijaedustajia toimii Haaga-Helian hallituksessa, kollegiossa, tutkintolautakunnassa, maksullisen tutkintokoulutuksen stipenditoimikunnassa, Hoasin valtuustossa sekä ravintolatoimikunnassa. Näihin pesteihin voi hakea kuka tahansa Haaga-Helian opiskelija. Edustajat toimielimiin valitsee Helgan edustajisto.

Edustajistovaalit

Edustajistovaalit ovat tällä hetkellä käynnissä, ja niissä äänestämällä jokainen opiskelijakunnan jäsen voi vaikuttaa siihen, ketkä ajavat opiskelijoiden etuja korkeakoulussamme ja millaisia päätöksiä tulevaisuudessa tehdään. Äänestämällä vaikutat siihen, ketkä linjaavat opiskelijakunnan poliittisista ohjelmista, säännöistä, toimijoista ja budjetista.

Haluan vaikuttaa, mitä seuraavaksi?

Haku oman koulutusohjelman tutoriksi järjestetään aina keväisin, ja hausta aletaan viestiä jo ennen hakuvaihetta. Tutorvalinnat tekee koulutusohjelman vastuututor, jonka vastuulla on haastatella hakemuksen lähettäneet tutorehdokkaat.

Haku Helgan hallitukseen alkaa 5. marraskuuta ja hakemuksen voi toimittaa edustajistolle aina järjestäytymiskokoukseen saakka, jossa uusi hallitus valitaan. Ehdolle voi asettua myös järjestäytymiskokouksen aikana. Kokous järjestetään 25. marraskuuta.

Haku hallinnon opiskelijaedustajaksi on tällä hetkellä käynnissä, ja hakemuksen voi täyttää Helgan sähköisellä lomakkeella täältä: https://helga.fi/etusivu/helga-hakee-opiskelijaedustajia-haaga-helian-hallintoon

HOAS:in valtuuston edustaja ja varaedustaja päätettiin edustajiston kokouksessa 22.10.2020, mutta haku muihin edustuspaikkoihin on käynnissä aina syyskokoukseen 24. marraskuuta kello 15.59 saakka. Ehdolle voi asettua myös syyskokouksen aikana, joka järjestetään samana päivänä.

Edustajistovaaleihin asetutaan ehdolle syyslukukauden alkupuoliskolla ja seuraavan kerran tämä tapahtuu syksyllä 2021.

Oman ainejärjestön- tai paikallisyhdistyksen hallitus valitaan vuosittain syyskokouksessa. Ehdolle voi asettua lähettämällä hakemuksen järjestön tai yhdistyksen osoittamia viestintäkanavia pitkin tai asettumalla ehdolle syyskokouksessa.

Kurssipalautetta voi antaa tällä hetkellä aina opintojakson päätteeksi, ja tietoa oman koulutusohjelmasi sisäisistä tapaamisista jakavat oma paikallisyhdistys tai ainejärjestö. Mikä mättää -lomake on auki vuoden ympäri ja opiskelijakunnan hallituksen ja edustajiston tavoitat verkkosivujemme yhteystiedot-kohdasta. Julkaisemme aktiivisesti tietoa vaikuttamismahdollisuuksista eri somekanavillamme Facebookissa ja Instagramissa.

Mikäli opiskelet Haaga-Heliassa, voit liittyä opiskelijakunta Helgan jäseneksi.

Meidän tehtävämme on varmistaa sinulle mahdollisimman mutkaton, mieluisa ja ikimuistoinen opiskeluaika.

Viimeisimmät artikkelit