Erica samokiin 2022

Erica Alaluusua

Erica on journalismin opiskelija Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa ja opiskelijakunta Helgan hallituksen varapuheenjohtaja.
Hänen vastuualueitaan Helgassa ovat olleet edunvalvonnan ja viestinnän johtaminen.

Vuonna 2021 Alaluusua on toiminut opiskelijakunnan hallituksen
varapuheenjohtajana. Samaan aikaan hän toimii World Student Capital ry:n hallituksen jäsenenä, jossa hän on tehnyt laajasti kuntavaikuttamista. Ennen opiskelijakunnassa toimimista hän on vaikuttanut korkeakouluyhteisöönsä ainejärjestön hallituksessa. Nyt Alaluusua haluaa edistää koko korkeakoulukentän hyvinvointia.

Kuluvan kahden vuoden aikana Alaluusua on kehittänyt poliittista osaamistaan
opiskelijakunnan toiminnan ohessa myös opinnoissaan ja niiden ulkopuolella. Alaluusua on suorittanut opintoja sosiaalitieteestä, kulttuuripolitiikasta ja lainsäädännöstä. Hänen kokemuksensa ja koulutuksensa journalistina on antanut hänelle erityisosaamista tiedonhankinnasta ja argumentoinnista. Alaluusua onkin taidokas ja vakuuttava fakta-argumentoija. Tätä osaamista tarvitaan SAMOKin tulevaisuuden vaikuttamistyössä.

”Haluan kehittää SAMOKin toimintaa kokonaisvaltaisesti jäsenjärjestöjä palvelevaan suuntaan. Lisäksi sosiaaliturvauudistuksessa on syytä huomioida opiskelijoiden moninainen yhteisö ja erilaiset elämäntilanteet. Opiskelijoiden pitää tulla kuulluksi tulevaisuudessa, yksi keino tähän on ensi vuonna laadittava viestintästrategia. Tällä hetkellä Helsingin Sanomilta löytyy yliopistokirjeenvaihtaja, ehkä ensi vuonna ajamme kirjeenvaihtajan myös amk-kentälle?”

 

Ehdokas

Erica Alaluusua

erica.alaluusua@helga.fi
Instagram: @eecsu

Kampanjapäällikkö

Minna Huurrekorpi

minna.huurrekorpi@helga.fi
040-7024554

TAVOITTEET

 • SAMOKissa valmistellaan eduskuntavaalikampanja vuodelle 2023, joka näkyy ja kuuluu valtakunnallisesti.
 • Opiskelijakuntaverkosto on yhtenäinen ja tukee toisiaan opiskelijoiden ja opiskelijakuntien muuttuvassa arjessa.
 • Sosiaaliturvauudistuksessa huomioidaan opiskelijoiden muuttuvat tilanteet ja se tukee tavoitetta mahdollistaa jatkuva oppiminen. Vaikuttamistyössä korostetaan opintoetuuksien nykytilan ongelmallisuutta, kuten velkaantuminen, tukijärjestelmän monimutkaisuus ja enimmäistukiajat korkeakouluopinnoissa.
 • SAMOKin vuonna 2022 luotava viestintästrategia määrittelee selkeästi viestinnän eri kohderyhmät ja niiden eriävät tarpeet. Viestintä on esteetöntä.

Suosittelijat

“Hallituksen varapuheenjohtajana Erica on osoittanut vahvaa osaamista opiskelijoiden edunvalvonnasta ja viestinnästä. Hänen kokemuksensa kuntavaalivaikuttamisesta tuo täydellisen lisän SAMOKiin, jonka tehtävänä on paitsi vaikuttaa puolueiden vaalitavoitteisiin, myös rakentaa eduskuntavaalikampanja, joka innostaa opiskelijoita äänestämään ja tuo tavoitteet näkyviksi tuleville päättäjille. Hänen kokemuksensa kahden poliittisen linjapaperin päivittämisestä tuo SAMOKille osaamista, joka mahdollistaa parhaan mahdollisen version SAMOKin ensi vuonnapäivitettävästä poliittisesta ohjelmasta.”

– Minna Huurrekorpi, Helgan hallituksen puheenjohtaja

”Tunnen Erican aikaansaavana, ratkaisukeskeisenä ja kommunikatiivisesti vahvana toimijana, joka on toiminnallaan vahvistanut opiskelijakunnan ja korkeakoulun verkostoja. Uskon, että Erica antaa aitoa lisäarvoa SAMOK:n hallitukselle.”

– Teemu Kokko, Haaga-Helian rehtori ja toimitusjohtaja

Blogikirjoitukset

pallo

Jalkapallo opetti, ettei levällään oleva kenttä ole kenenkään etu

Tässä kirjoituksessa puhun samaan aikaan jalkapallosta ja SAMOKista.

Aloitin jalkapalloharrastuksen ollessani 13-vuotias. Ihailin tuolloin Cristiano Ronaldoa, joka tuolloin dominoi maalitilastoja Manchester Unitedin riveissä pelipaidassa numero seitsemän...

Erica Alaluusua

Miksi tekisimme mitään, mikäli emme aio viestiä siitä?

Aloittaessani ainejärjestöni hallituksessa, osallistuin opiskelijakuntani järjestämään MegaEvakko-tapahtumaan, jonka tarkoituksena on kouluttaa korkeakoulun aktiiveja ja vahvistaa verkostoja toimijoiden välillä. Noihin aikoihin…

Erica Alaluusua

Kiermuteleva baarijono voi olla opiskelijan tärkeimpiä tukipalveluita

Lokakuun 14. päivä opiskelijakuntamme järjesti Hyvinvointiappro-tapahtumansa Haaga-Helian Pasilan kampuksella. Tapahtuman ytimessä on opiskelijoiden hyvinvointitoimijoiden ja -palveluiden esitteleminen, mutta ennen kaikkea myös kohtaaminen…

Luottamustoimet

HALLITUKSEN 1. VARAPUHEENJOHTAJA
Opiskelijakunta Helga, 2021

  • Kuntavaikuttaminen
  • Poliittinen ohjelma
  • SAMOK, valtakunnallinen vaikuttaminen
  • Opku+ -edunvalvontaverkosto
  • YTHS
  • HOAS
  • Viestintä ja edunvalvonta

HALLITUKSEN JÄSEN
World Student Capital 2021
Kuntavaikuttaminen, vaalit

HALLITUKSEN JÄSEN
Opiskelijakunta Helga, 2020

 • Kaupunkipoliittinen ohjelma
 • Opku+ -edunvalvontaverkosto
 • Viestintä

HALLITUKSEN JÄSEN
Skuuppi ry, 2018 & 2019

 • Jäsenvastaava, 2018
 • Yritysyhteistyö 2019
 • Tiedottaja 2019