Helga hakee opiskelijaedustajia Haaga-Helian hallintoon

12.10.2020

Haluatko vaikuttaa korkeakoulusi asioihin? Nyt siihen on oiva mahdollisuus, sillä tarjolla on avoimia opiskelijaedustajien paikkoja Haaga-Helian päätöksentekoelimiin sekä Hoasin valtuuskuntaan.

Mikäli mielenkiintosi herää jotakin seuraavista paikoista kohtaan, täytäthän hakulomakkeen Hoasin valtuuskunnan paikkoihin 22.10.2020 klo 15.59 mennessä, ja Haaga-Helian hallinnon paikkoihin 24.11.2020 klo 15.59 mennessä osoitteessa: https://opku.lime-forms.se/forms/9FwP4N83rsHkNYwYKN8k. Hakea voi myös edustajiston kokouksessa kohdan käsittelyn aikana.

Edustajisto valitsee hallinnon opiskelijaedustajat Hoasin valtuuskuntaan edustajiston kokouksessa 22.10.2020 ja Haaga-Helian hallintoon syyskokouksessa 24.11.2020 tai tarvittaessa myöhemmissä kokouksissaan syyslukukauden 2020 aikana.

Mikäli hakijoita ei saada tarpeeksi, voidaan hakuaikaa jatkaa. Varmista kuitenkin ehdokkuutesi hallinnon opiskelijaedustajaksi hakemalla varsinaisen hakuajan puitteissa.

On toivottavaa, että kykenet sitoutumaan hakemaasi luottamustehtävään koko toimikauden ajaksi. Toimikaudet ovat 1 – 2 -vuotisia.

Valinnoista ilmoitetaan opiskelijakunnan virallisilla tiedotuskanavilla sekä hakijoille henkilökohtaisesti. Nimet tiedotetaan myös Haaga-Helialle.

Haussa noudatetaan opiskelijakunnan johto- ja hallintosäännöstä.

Lisätietoja avoinna olevista tehtävistä saat Helgan asiantuntijalta:

nelli.pihlasviita@helga.fi

Kollegio

Kollegio on Haaga-Helian ammattikorkeakoulun rehtori Teemu Kokon johtama toimielin, jossa päätetään mm. opetussuunnitelmista, tutkintosäännöstä ja käsittellään opiskelijoiden valitukset.

Edustajaksi valitaan yksi (1) varsinainen jäsen sekä hänelle henkilökohtainen varajäsen. Toimikausi on kaksi (2) vuotta alkaen 1.1.2021.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun hallitus

Ammattikorkeakoulun hallitus on Haaga-Helian ylin päätöksiä tekevä toimielin, joka mm. hyväksyy opetussuunnitelmat ja käsittelee opiskelijavalinnan oikaisupyynnöt. Opiskelijakunta Helgan edustajalle luottamustehtävä amk-hallituksessa tarjoaa erinomaisen näköalapaikan Haaga-Helian toimintaan ja auttaa opiskelijakuntaa hahmottamaan ajankohtaisia asioita koulun näkökulmasta.

Edustajaksi valitaan yksi (1) varsinainen jäsen, ei varajäsentä. Toimikausi kaksi (2) on vuotta alkaen seuraavasta yhtiökokouksesta / kevään 2021 yhtiökokouksesta.

Ravintolatoimikunta

Ravintolatoimikunta on informoiva ja neuvotteleva yhteistyöelin, jolla ei ole päätösvaltaa Kiinteistö Oy Opetustalon ja ravintolanpitäjän väliseen ravintolanpitosopimukseen. Ravintolatoimikunta toimii Opetustalon, ravintolan ja kahvilan sekä niiden käyttäjien yhteistyötoimielimenä.

Edustajaksi valitaan neljä (4) varsinaista jäsentä, ei varajäseniä. Toimikausi on yksi (1) vuosi alkaen 1.1.2021.

Tutkintolautakunta

Tutkintolautakunta käsittelee opiskelijoiden tekemiä valituksia koskien opintosuoritusten arviointia tai muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemista.

Edustajaksi valitaan yksi (1) varsinainen jäsen sekä hänelle henkilökohtainen varajäsen. Toimikausi kaksi on (2) vuotta alkaen 1.1.2021.

Maksullisen tutkintokoulutuksen stipenditoimikunta

Toimielin käsittelee maksullisen tutkintokoulutuksen stipendihakemuksia sekä päättämään stipendejä koskevista asioista, kuten niiden myöntämisestä.

Edustajaksi valitaan yksi (1) varsinainen jäsen, ei varajäsentä. Toimikausi on toistaiseksi alkaen 1.1.2021.

Keskusvaalilautakunta

Opiskelijakunnan oma toimielin, joka vastaa edustajistovaalien valmistelusta ja toteuttamisesta. Keskusvaalilautakunta mm. hyväksyy ehdokkaat ja vahvistaa vaalituloksen. Edellytyksenä Helgan jäsenyys.

Edustajaksi valitaan puheenjohtaja sekä kahdesta (2) kymmeneen (10) varsinaista jäsentä, ei varajäseniä. Toimikausi on yksi (1) vuosi alkaen 1.1.2021.

Hoasin valtuuskunta

Valtuuskunta on Helsingin Seudun Opiskelija-asuntosäätion hallintoelin, joka voi nimetä säätiön hallitukseen enintään kolme jäsentä sekä valita vähintään yhden tilintarkastajan tarkastamaan säätiön hallintoa ja tilejä seuraavalta vuodelta. Valtuuskunnalle esitellään esimerkiksi Hoasin toimintasuunnitelmat ja talousarviot.

Edustajaksi valitaan yksi (1) varsinainen jäsen sekä hänelle henkilökohtainen varajäsen. Toimikausi on kaksi (2) vuotta alkaen 1.1.2021.

Mikäli opiskelet Haaga-Heliassa, voit liittyä opiskelijakunta Helgan jäseneksi.

Meidän tehtävämme on varmistaa sinulle mahdollisimman mutkaton, mieluisa ja ikimuistoinen opiskeluaika.

Viimeisimmät artikkelit