Hyvinvoinnin vuosi -kampanja 2019-2020

Helgan hyvinvoinnin vuosi -kampanja saadaan päätökseen toukokuun Rakasta -teemalla. Kampanja toteutettiin lukuvuonna 2019-2020 yhdeksällä kuukausittain vaihtuvalla teemalla, jotka valittiin Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksessa (KOTT 2016) ilmenneiden huolten pohjalta.

Valitut teemat olivat:

 • Syyskuu 2019: ole yhteisö
 • Lokakuu 2019: opi oppimaan
 • Marraskuu 2019: ole onnellinen
 • Joulukuu 2019: ole sinä
 • Tammikuu 2020: elä terveellisesti
 • Helmikuu 2020: tunnista, puutu
 • Maaliskuu 2020: älä stressaa
 • Huhtikuu 2020: relaa
 • Toukokuu 2020: rakasta

Kampanjan tavoitteita edistettiin laajasti sosiaalisen median kanavien kautta, opiskelijakunnan verkkosivuilla ja Haaga-Helian sisäisessä intrassa sekä monenlaisin tempauksin korkeakoulun kampuksilla. Valittujen teemojen tuomisessa esiin hyödynnettiin sekä itse tuotettua että yhteistyökumppaneiden tuottamaa sisältöä ja materiaaleja.

Kampanjan keskeisimpiä hedelmiä:

 • Uusien verkkosivujen yhteydessä julkaistava vuorovaikutteinen digipalvelu, joka auttaa opiskelijaa kohtaamissaan arjen pulmissa – liittyivät ne sitten opintoihin tai opiskelijan arkeen. Opiskelija ohjataan oikean palvelun äärelle kussakin tilanteessa ja/tai annetaan ohjeita, miten menetellä missäkin tapauksessa.
 • Opintopiirit yhdessäammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa.
 • HyvinvointiAppron laajentuminen kampuksille sekä konseptin hioutuminen ja vakiintuminen.
 • Häirintäyhdyshenkilömallin laajentaminen tapahtumiin ja tilaisuuksiin.
 • Kerhotoiminnan renessanssi.
 • Teippaukset, julisteet ja opasteet, jotta hyvinvointipalvelut paremmin löydettävissä kampuksilla.
 • Turvaverkko ja hyvinvointia tukevat palvelut kootusti verkkosivujen Mistä saan apua? -osiossa.
 • Hyvinvointinäkökulma tutoreiden kouluttamisessa.
 • MegaEvakon uudistettu teemakonsepti sai positiivisen vastaanoton, toteutettaneen jatkossakin teemoitettuna, mahdollisesti opiskelijan hyvinvoinnin ajankohtaisten kysymysten ympäriltä.
 • Opiskelijoiden hyvinvointi -webinaari Haaga-Helian henkilöstölle ja sidosryhmille.
 • Yhteisön nostaminen strategiseksi painopistealueeksi.
 • Sekä ryhmämuotoinen että yksilökohtainen elintapaohjaus/-valmennus pilotoitu Haaga-Heliassa. Arvokasta dataa Zone-liikuntapalveluiden käyttöön.
 • Helgan VeriRyhmä palkittiin hopeisella kunniakirjalla 2019.
 • Mahdollisuus hyödyntää kampanjan aikana luotuja prosesseja ja menettelytapoja sekä tuotettuja sisältöjä ja materiaaleja myöhemminkin.
Mikäli opiskelet Haaga-Heliassa, voit liittyä opiskelijakunta Helgan jäseneksi.

Meidän tehtävämme on varmistaa sinulle mahdollisimman mutkaton, mieluisa ja ikimuistoinen opiskeluaika.

Viimeisimmät artikkelit