Kannanotto: Huoli opiskelijoiden jaksamisesta korostuu poikkeusolojen aika

Kannanotto

Julkaisuvapaa 19.5.2020 klo 9:00

Haaga-Helian opiskelijakunta Helga: Huoli opiskelijoiden jaksamisesta korostuu poikkeusolojen aikana

Haaga-Helian opiskelijakunta Helgan ja SAMOKin yhteistyössä tekemän kyselyn mukaan jopa 47% AMK-opiskelijoista on kokenut jaksamisensa poikkeusolojen aikana huonommaksi tai erittäin paljon huonommaksi. Motivaation lasku on myös huomattava ja se korostui erityisesti opintojen alkuvaiheessa olevilla opiskelijoilla. Jaksaminen puolestaan on heikentynyt etenkin niillä opiskelijoilla, jotka ovat kokeneet sosiaalisten suhteiden vähentyneen huomattavasti poikkeustilanteen aikana. Kyselyn tehtävänä oli selvittää opiskelijoiden jaksamista ja hyvinvointia, sekä opetuksen laatua etäopiskelun aikana.

“Opiskelijakuntana huolemme kohdistuu erityisesti nyt tammikuussa aloittaneisiin opiskelijoihin, joiden ryhmäytyminen jäi poikkeustilanteen myötä kesken. Ryhmään kuulumisen tunteminen tukee hyvinvointia ja luo onnistuneen opiskelukokemuksen.”, toteaa hallituksen puheenjohtaja Iida Tervo.

Tilanteen tasaantuessa opiskelijoiden motivaatioon ja jaksamiseen on syytä panostaa huomattavasti, välttääksemme pidempiaikaisia vaikutuksia hyvinvointiin. Korkeakoulujen ja opiskelijaterveydenhuollon on syytä kiinnittää huomiota palveluiden laajuuteen ja saatavuuteen syksyllä opiskelijoiden mitä todennäköisimmin palatessa kouluun. Päättäjien on varmistettava että korkeakoululla on riittävät resurssit tarjota tukipalveluita.

“Haaga-Heliassa on siitä hyvä tilanne, että tukipalveluita löytyy. Täydellinen se kuitenkaan ei ole, sillä vastanneista puolet eivät olleet tietoisia palveluista. Tietoisuuden kasvattaminen vaatii töitä sekä korkeakoululta että opiskelijakunnalta.”, painottaa Iida Tervo.

Vaikka koronasta johtuva etäopiskelu on väliaikaista, voi vastauksista huomata, että monelle opiskelijalle lähiopetus ja aktiivinen yhteistyö muiden opiskelijoiden kanssa on tärkeää. Koronatilanteesta johtuvaa väsymystä tulee tukea opiskeluterveydenhuollon palveluilla, jotta ongelmat eivät kasaannu ja jää vaikuttamaan poikkeustilanteen jälkeenkin opiskelijoiden hyvinvointiin sekä opintojen etenemiseen.

Lisätietoja:

Iida Tervo

hallituksen puheenjohtaja

+358 40 702 4554

Mikäli opiskelet Haaga-Heliassa, voit liittyä opiskelijakunta Helgan jäseneksi.

Meidän tehtävämme on varmistaa sinulle mahdollisimman mutkaton, mieluisa ja ikimuistoinen opiskeluaika.

Viimeisimmät artikkelit

Helgan hallitus täydentyi

Haaga-Helian opiskelijakunta Helgan hallitus täydentyi keskiviikkona 27.9.2023. järjestetyssä edustajiston kokouksessa. Valinnan myötä hallitus...