Kuntavaalit

Mitkä kuntavaalit?

Kunnanvaltuusto on kunnan ylintä päätösvaltaa käyttävä elin. Se vaikuttaa esimerkiksi siihen, miltä oma asuinympäristösi näyttää tai millaisia terveydenhuollon palveluja kunta sinulle tarjoaa. Kuntavaaleissa asukkaat pääsevät valitsemaan kuntien uudet valtuutetut.

Kuka saa äänestää?

Äänioikeutettu on Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion tai Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta kyseinen kunta on 23.4.2021.

Myös muun valtion kansalainen, jonka kotikunta kyseinen kunta on ollut 23.4.2021 ja ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan (laskettuna 52. päivästä ennen vaalipäivää).

Tieto äänioikeudesta toimitetaan kaikille äänioikeutetuille kirjeitse.

Miksi äänestäisin?

Esimerkiksi Helsingin kaupunginvaltuustossa on tällä hetkellä neljä alle 30-vuotiasta valtuutettua. Vuonna 2017 valittujen keski-ikä oli 45. Kuntavaalit ovat mahdollisuus vaikuttaa siihen, miltä lähiympäristösi näyttää tulevaisuudessa.

Vuoden 2017 kuntavaaleissa 18-24-vuotiaiden äänestysprosentti oli 35. Samoissa vaaleissa 25-34-vuotiaista äänioikeuttaan käytti vain 42,9 prosenttia väestöstä. Pääkaupunkiseudulla asuu noin 90 000 korkeakouluopiskelijaa. Opiskelijan äänellä ja mielipiteellä on aidosti merkitystä. Äänestämällä päätät, millaisessa kaupungissa opiskelet. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon siirryttyä kunnille päätöksenteko keskittyy konkreettisesti nuoria ja opiskelijoita arjessa koskettaviin kysymyksiin, jolloin vaikuttamismahdollisuuksia on tarjolla. 

 

 

Nyt valitaan ihmisiä päättämään muun muassa seuraavista asioista:

 

  • Mihin rakennetaan opiskelija-asuntoja
  • Miten joukkoliikennettä  kehitetään
  • Millaisia liikunta- ja vapaa-ajan palveluja kaupungissa on
  •  Kuinka paljon koulutukseen panostetaan

Tärkeät päivämäärät

Vaalipäivä
13.6.2021
Ennakkoäänestys kotimaassa
26.5. – 8.6.2021
Ennakkoäänestys ulkomailla
2. – 5.6.2021
Tulosten vahvistaminen
16.6.2021
Valtuustot aloittavat työnsä
1.9.2021