Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Mitä kunta tekee?

Miten kunta toimii?

Kunnan ylin päätöksentekoelin on kunnanvaltuusto. Sen päättää toiminnan isoista linjoista, mutta valtuuston alaisuuteen mahtuu useita toimijoita, jotka päättävät ja vaikuttavat meidän arjessamme.

Kunnan lakisääteiset tehtävät

Kunnan pakollisista tehtävistä päätetään laissa. Tämän lisäksi kunta voi tuottaa myös muita omia palvelujaan esimerkiksi työllisyyteen ja asumiseen liittyen. Kunnan toiminta rahoitetaan kunnallisverolla sekä valtionavulla.

Kunnan lakisääteiset tehtävät liittyvät seuraaviin palveluihin:

           • koulutus ja päiväkoti
           • kulttuuri-, nuoriso- ja kirjasto
           • kaupunkisuunnittelu, maankäyttö
           • vesi- ja jätehuolto
           • ympäristöpalvelut
           • sosiaali- ja terveyspalvelut (siirtymässä hyvinvointialueille sote-uudistuksen jälkeen)
           • palo- ja pelastustoimi (siirtymässä hyvinvointialueille pelastustoimen uudistuksen jälkeen)

Kuka päättää?

Kunnan- tai kaupunginvaltuusto on kunnan ylin päättävä toimielin, joka vastaa kunnan taloudesta ja toiminnasta. Kunnanvaltuusto luo isot linjat sille, miten kunta tulevaisuudessa toimii.

Kunnanvaltuusto on erityisesti arkeemme vaikuttava toimielin, sillä valtuustoin jäsen voi tuoda kokoukseen aloitteen juuri sinun lähiympäristöösi liittyvästä toimenpiteestä. Esimerkiksi vuonna 2021 tehtiin aloite hiekoituksen vähentämisestä asuinalueilla. Tämä on kuitenkin vain yksi lukuisista valtuutettujen tekemistä aloitteista, joihin voit tutustua lisää täällä.

Kunnanhallitus

Kun kunnanvaltuusto päättää toiminnan isoista linjoista on kunnanhallitus elin, joka toimeenpanee valtuuston päätökset ja huolehtii taloudesta. Hallituksen tehtävänä on edustaa kuntaa ja valvoa kunnan etua. Kunnanvaltuusto myös valitsee hallituksen. Kunnanhallituksen johtajaksi valittu henkilö toimii kunnan pormestarina. Pormestariksi valitaan kunnanvaltuustoon valittu henkilö, joka saa yli puolet kunnanvaltuutettujen äänistä. Tämän vuoksi puolueen vaalivoitolla on merkitystä myös pormestarikilpailun kannalta.

 

 Lautakunnat

Kunnissa toimivat lautakunnat ovat asiantuntija- valmisteluelimiä. Lautakuntien toimintaa valvoo kunnanhallitus. Ne valmistelevat valtuustolle ja hallitukselle lautakunnan hallintoon kuuluvat asiat, mutta omaavat myös itsenäistä vaikutusvaltaa. Lautakuntien toiminta ja määrä vaihtelevat kunnittain, mutta esimerkiksi Helsingissä hyvinvointipalveluille, ympäristölle, koulutukselle ja kulttuurille on omat lautakuntansa.