Hyvinvointi

Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen (KOTT 2016) mukaan joka kolmannella korkeakouluopiskelijalla on psyykkisiä vaikeuksia opintojensa aikana. Saman tutkimuksen mukaan opiskelijat toivoivat apua ja tukea opiskelun sekä henkisen hyvinvoinnin haasteissa.

Vuonna 2017 tuotetun Haaga-Helian opiskelijakyselyn tulokset olivat samansuuntaisia – 16 prosenttia opiskelijoista ei ollut tietoisia Haaga-Helian sisäisistä hyvinvointipalveluista. Edellä mainittujen tulosten vuoksi opiskelijakunta Helga toteutti Hyvinvoinnin vuosi -kampanjan, jonka tarkoituksena oli välittää tietoa hyvinvoinnin palveluista ja edistää korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia. Tälle sivulle on kerätty tietoa erilaisista hyvinvointipalveluista, jotka ovat suunnattuja korkeakouluopiskelijoille.

Mistä apua, jos sille on tarve?

Psykiatrinen sairaanhoitaja ja opintopsykologi

Haaga-Helian ennaltaehkäisevien palveluiden tavoitteena on tukea opintojen sujumista, opiskelijan hyvinvointia ja psyykkistä jaksamista. Vastaanotolla tutkitaan ja jäsennellään opiskelijan tilannetta sekä haetaan uusia näkökulmia. Palvelu on ennaltaehkäisevää ja ajallisesti rajattua, ja se on tarkoitettu kaikkien Haaga-Helian kampusten opiskelijoille.

Psykiatrinen sairaanhoitaja ohjaa ja tukee opiskelijoita psyykkiseen hyvinvointiin ja elämäntilanteisiin liittyvissä asioissa. Tavoitteena on opiskelijoiden myönteisen toimintakyvyn ja mielenterveyden tukeminen. Tarvittaessa ohjaus lääkärille. Keskustelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.

Palvelut ovat tarkoitettu opiskelijoille, joilla on elämäntilannekriisi tai psyykkistä oireilua ensimmäistä kertaa elämässään. Mikäli sinulla on ollut aiempi hoitokontakti joskus olemassa, hakeuduthan uudelleen julkisen terveydenhuollon palveluihin.

Nyyti ry tarjoaa palvelua nimeltä sekasin-chat, jossa pääsee keskustelemaan mistä tahansa mielen päällä olevasta asiasta tai huolesta.

Sekasin-chatissä voit keskustella kahdenkesken ja nimettömästi mielenterveyden ammattilaisten sekä koulutettujen vapaaehtoisten kanssa. Chatissa voit jutella mistä tahansa mieltäsi askarruttavasta kysymyksesta tai aiheesta. Nyyti ry on mukana Sekasin-chatissa yhdessä monen muun toimijan kanssa. Chatia ylläpitää MIELI Suomen Mielenterveys ry.

Oletko sinä kokenut esteettömyysongelmia tai epätasa-arvoista kohtelua Haaga-Heliassa? Kerro meille täyttämällä Asiantuntija-apu–lomakkeemme. Kuvaile lomakkeella ongelmasi selvästi ja konkreettisesti. Lomakkeelta tiedot välittyvät asiantuntijoillemme, jonka jälkeen he ottavat sinuun yhteyttä ja auttavat tilanteen/ongelman ratkaisemisessa.  Syrjintä- ja häirintätapauksissa voit myös ottaa yhteyttä Helgan häirintäyhdyshenkilöön (hairintayhdyshenkilo@helga.fi).

Ammatillinen erityisopettaja

Haaga-Heliassa toimii kolme ammatillista erityisopettajaa, jotka antavat erityisohjausta oppimiseen, esimerkiksi lukivaikeuteen liittyvissä kysymyksissä. Erityisopettajat tukevat opintojesi sujumista yhteistyössä opinto-ohjaajien ja muun opiskeluhenkilökunnan kanssa. Heiltä saat lomakkeen tarvitsemistasi erityisen tuen järjestelyistä. Erityisopettajat tekevät tarpeen mukaan myös lukitestauksia.

Korkeakoulupappi

Korkeakoulupappi on käytettävissäsi, jos haluat keskustella luottamuksellisesti mistä tahansa elämään liittyvästä asiasta. Ilosta, ikävästä, murheesta ja mukavasta, tavallisesta arjesta tai mistä tahansa mielessä olevasta voi puhua papin kanssa. Keskustelu on luottamuksellista ja korkeakoulupappia sitoo vaitiolovelvollisuus. Periaatteena on jokaisen oman hengellisen tai maailmankatsomuksellisen vakaumuksen ja mielipiteen kunnioittaminen. Voit ottaa yhteyttä korkeakoulupappiin myös silloin, jos suunnittelet kastetta, avioliittoon vihkimistä tai hautaan siunaamista.

Helsinki
Kaisa Iso-Herttua, Helsingin seurakuntayhtymän oppilaitospappi, kaisa.iso-herttua@haaga-helia.fi / kaisa.iso-herttua@evl.fi, puh. 050 597 4876.

Oppilaitospappi on tavattavissa Pasilan kampuksella. Kaikilla Haaga-Helian kampuksilla opiskelevat opiskelijat voivat tulla suoraan vastaanotolle avoimet ovet -periaatteella. Varmimmin keskusteluajan saat varaamalla ajan etukäteen sähköpostitse, puhelimitse tai sosiaalisen median kautta. Vastaanottotila Pasilan kampus 2 krs. huone 2005d. Tapaaminen voidaan sopia myös muille Helsingin kampuksille.

Porvoo
Juha Takala, Porvoon suomalaisen seurakunnan pastori, sähköposti: juha.takala@evl.fi, puh. 040 1545035.

Claus Ståhlberg, Porvoon ruotsalaisen seurakunnan pastori, sähköposti: claus.stahlberg(at)evl.fi, puh. 040 134 2255.

Ei päivystä kampuksella, mutta sähköpostilla ja puhelimella voi tavoittaa.

Vierumäki
Muiden toimipisteiden papit palvelevat tarvittaessa.