Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Hyvinvointi

Mistä apua, jos sille on tarve?

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS

YTHS:n tehtävä on tarjota terveydenhuoltolain mukaiset opiskeluterveyden palvelut perustutkintoa suorittaville korkeakouluopiskelijoille. Ajanvarauksesta saat lisätietoa täältä.
Opiskeluterveydenhuollon palveluihin kuuluu esimerkiksi seuraavia kokonaisuuksia:

  • oppilaitoksen opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä opiskeluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen sekä seuranta
  • opiskelijoiden terveyden ja hyvinvoinnin sekä opiskelukyvyn seuraaminen ja edistäminen
  • terveystarkastukset yksilöllisen tarpeen mukaisesti
  • terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen järjestäminen
  • mielenterveys- ja päihdetyö
  • seksuaaliterveyden edistäminen
  • suun terveydenhuolto
  • opiskelijan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen sekä opiskelijan tukeminen ja tarvittaessa jatkotutkimuksiin tai -hoitoon ohjaaminen

Nyyti ry

Nyyti ry on opiskelijoiden mielenterveyttä edistävä valtakunnallinen ja yleishyödyllinen yhdistys. Tarjolla on esimerkiksi erilaisia keskusteluryhmiä, elämäntaitokursseja sekä NyytiCast podcast-sarja.

Nyyti ry tarjoaa myös palvelua nimeltä sekasin-chat, jossa pääset keskustelemaan mistä tahansa mielen päällä olevasta asiasta tai huolesta. Sekasin-chatissä voit keskustella kahdenkesken ja nimettömästi mielenterveyden ammattilaisten sekä koulutettujen vapaaehtoisten kanssa. Chatissa voit jutella mistä tahansa mieltäsi askarruttavasta kysymyksesta tai aiheesta. Nyyti ry on mukana Sekasin-chatissa yhdessä monen muun toimijan kanssa. Chatia ylläpitää MIELI Suomen Mielenterveys ry.

Jos tarvitset hoitoa välittömästi ja kiireellisesti, ota yhteyttä paikkakuntasi ympärivuorokautiseen päivystykseen. MIELI ry:n  Kriisipuhelin puh. 09 2525 0111  palvelee joka päivä, myös viikonloppuisin ja juhlapyhinä.

Nyytin sivuilta löydät myös kattavan listauksen opiskelijoiden käytössä olevista mielenterveyspalveluista.

Asiantuntija-apu

Oletko sinä kokenut esteettömyysongelmia tai epätasa-arvoista kohtelua Haaga-Heliassa? Kerro meille täyttämällä Asiantuntija-apu–lomakkeemme. Kuvaile lomakkeella ongelmasi selvästi ja konkreettisesti. Lomakkeelta tiedot välittyvät asiantuntijoillemme, jonka jälkeen he ottavat sinuun yhteyttä ja auttavat tilanteen tai ongelman ratkaisemisessa.

Syrjintä- ja häirintätapauksissa voit myös ottaa yhteyttä Helgan häirintäyhdyshenkilöön (hairintayhdyshenkilo@helga.fi). Lisätietoa ja asiantuntija-apu lomakkeen löydät täältä.

Liikuntapalvelut

Liikutko tarpeeksi? Helgan jäsenenä käytössäsi on monipuoliset Zonen liikuntapalvelut niin kampuksilla kuin verkossa!. Online-tuntien tarjonta pitää sisällään muun muassa joogaa, pilatesta, coretreeniä ja kehonhuoltoa. Liikuntapassiin sisältyy myös Yogobe verkkojooga-palvelun käyttöoikeus sekä amattikorkeakoulujen kunto- ja liikuntasalit. Saat palvelut käyttöösi Helgan asiakaspalvelusta!

Onko liikunnan aloittaminen vaikeaa? Opiskelijoiden liikuntaliitto OLL on koonnut vikkejä aktiivisempaan opiskelija-arkeen! Voit tutustua niihin OLL:n verkkosivuilla.

Haaga-Helian hyvinvointipalvelut

Opintopsykologit

Haaga-Helian ennaltaehkäisevien palveluiden tavoitteena on tukea opintojen sujumista, opiskelijan hyvinvointia ja psyykkistä jaksamista. Opintopsykologin vastaanotolla tutkitaan ja jäsennellään opiskelijan tilannetta sekä haetaan uusia näkökulmia. Palvelu on ennaltaehkäisevää ja se on tarkoitettu kaikkien Haaga-Helian kampusten tutkinto-opiskelijoille, joilla on suoraan opiskelukykyyn liittyviä haasteita. Esimerkiksi motivaation, opiskelutaitojen, stressin tai ajanhallinnan pulmia. Voit olla yhteydessä myös, jos sinulla on välillisesti opiskelukykyyn vaikuttavia haasteita, kuten kuormittava elämäntilanne tai lieviä jaksamisen haasteita, jotka ilmenevät ensimmäistä kertaa elämässä. Opintopsykologien yhteystiedot löydät täältä.

Opintovalmentajat

Opintovalmennus on tarkoitettu Haaga-Helian opiskelijoille, joiden opintojen imu on alkanut heikentyä. Opintovalmentaja tarjoaa ohjausta ja tukea opintojen edistämiseen ja opinnoissa jaksamiseen. Valmennuksessa voidaan käsitellä esimerkiksi opintojen ja arjen aikatauluttamista, kartoittaa omia vahvuuksia ja kehittää omia opiskelutekniikoita tai käydä läpi opintojen herättämiä tunteita. Opintovalmennus on luottamuksellista, lyhytaikaista ja tapaamiset räätälöidään aina opiskelijan kanssa yksilöllisesti. Opintovalmentajien yhteystiedot löydät täältä.

Ammatilliset erityisopettajat

Haaga-Heliassa toimii kolme ammatillista erityisopettajaa, jotka antavat erityisohjausta oppimiseen, esimerkiksi lukivaikeuteen liittyvissä kysymyksissä. Erityisopettajat tukevat opintojesi sujumista yhteistyössä opinto-ohjaajien ja muun opiskeluhenkilökunnan kanssa. Heiltä saat lomakkeen tarvitsemistasi erityisen tuen järjestelyistä. Erityisopettajat tekevät tarpeen mukaan myös lukitestauksia. Lisätietoa erityisopettajista ja heidän yhteystietonsa löydät täältä.

Korkeakoulupapit

Korkeakoulupappi on käytettävissäsi, jos haluat keskustella luottamuksellisesti mistä tahansa elämään liittyvästä asiasta. Ilosta, ikävästä, murheesta ja mukavasta, tavallisesta arjesta tai mistä tahansa mielessä olevasta voi puhua papin kanssa. Keskustelu on luottamuksellista ja korkeakoulupappia sitoo vaitiolovelvollisuus. Periaatteena on jokaisen oman hengellisen tai maailmankatsomuksellisen vakaumuksen ja mielipiteen kunnioittaminen. Voit ottaa yhteyttä korkeakoulupappiin myös silloin, jos suunnittelet kastetta, avioliittoon vihkimistä tai hautaan siunaamista.

Helsinki

Marjut ”Maikki” Mulari
marjut.mulari@evl.fi / 0504685086
Instagram: @pastorimaikki

Oppilaitospappi on tavattavissa Pasilan kampuksella. Kaikilla Haaga-Helian kampuksilla opiskelevat opiskelijat voivat tulla suoraan vastaanotolle avoimet ovet -periaatteella. Varmimmin keskusteluajan saat varaamalla ajan etukäteen sähköpostitse, puhelimitse tai sosiaalisen median kautta. Vastaanottotila: Pasilan kampus 2 krs. huone 2005d. Tapaaminen voidaan sopia myös muille Helsingin kampuksille.

Maikkia voit seurata tai lähestyä myös Instagramissa @pastorimaikki.

Porvoo

Claus Ståhlberg
Porvoon ruotsalaisen seurakunnan pastori
Sähköposti: claus.stahlberg(at)evl.fi
Puh. 040 134 2255

Vastaanotto: Ei päivystä kampuksella, mutta sähköpostilla ja puhelimella voi tavoittaa. Porvoon suomalaisen seurakunnan päivystävän papin tavoittaa arkisin kello 9-13 puhelinnumerosta 019 661 1212.

Vierumäki
Muiden toimipisteiden papit palvelevat tarvittaessa.