Hyvinvointi

Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen (KOTT 2016) mukaan joka kolmannella korkeakouluopiskelijalla on psyykkisiä vaikeuksia opintojensa aikana. Saman tutkimuksen mukaan opiskelijat toivoivat apua ja tukea opiskelun sekä henkisen hyvinvoinnin haasteissa.

Vuonna 2017 tuotetun Haaga-Helian opiskelijakyselyn tulokset olivat samansuuntaisia – 16 prosenttia opiskelijoista ei ollut tietoisia Haaga-Helian sisäisistä hyvinvointipalveluista. Edellä mainittujen tulosten vuoksi opiskelijakunta Helga toteutti Hyvinvoinnin vuosi -kampanjan, jonka tarkoituksena oli välittää tietoa hyvinvoinnin palveluista ja edistää korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia. Tälle sivulle on kerätty tietoa erilaisista hyvinvointipalveluista, jotka ovat suunnattuja korkeakouluopiskelijoille.

Voit lukea Haaga-Helian hyvinvointipalveluista myös MyNetissä!

Mistä apua, jos sille on tarve?

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS

YTHS:n tehtävä on tarjota terveydenhuoltolain mukaiset opiskeluterveyden palvelut perustutkintoa suorittaville yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoille.

Opiskeluterveydenhuollon palveluihin kuuluu seuraavia kokonaisuuksia

 • oppilaitoksen opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä opiskeluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen sekä seuranta
 • opiskelijoiden terveyden ja hyvinvoinnin sekä opiskelukyvyn seuraaminen ja edistäminen
 • terveystarkastukset yksilöllisen tarpeen mukaisesti
 • terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen järjestäminen
 • mielenterveys- ja päihdetyö
 • seksuaaliterveyden edistäminen
 • suun terveydenhuolto
 • opiskelijan erityisen tuen tai tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen sekä opiskelijan tukeminen ja tarvittaessa jatkotutkimuksiin tai -hoitoon ohjaaminen

Psykiatrinen sairaanhoitaja ja opintopsykologi

Haaga-Helian ennaltaehkäisevien palveluiden tavoitteena on tukea opintojen sujumista, opiskelijan hyvinvointia ja psyykkistä jaksamista. Vastaanotolla tutkitaan ja jäsennellään opiskelijan tilannetta sekä haetaan uusia näkökulmia. Palvelu on ennaltaehkäisevää ja ajallisesti rajattua, ja se on tarkoitettu kaikkien Haaga-Helian kampusten opiskelijoille.

Psykiatrinen sairaanhoitaja ohjaa ja tukee opiskelijoita psyykkiseen hyvinvointiin ja elämäntilanteisiin liittyvissä asioissa. Tavoitteena on opiskelijoiden myönteisen toimintakyvyn ja mielenterveyden tukeminen. Tarvittaessa ohjaus lääkärille. Keskustelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.

Palvelut ovat tarkoitettu opiskelijoille, joilla on elämäntilannekriisi tai psyykkistä oireilua ensimmäistä kertaa elämässään. Mikäli sinulla on ollut aiempi hoitokontakti joskus olemassa, hakeuduthan uudelleen julkisen terveydenhuollon palveluihin.

Nyyti ry

Nyyti ry on opiskelijoiden mielenterveyttä edistävä valtakunnallinen ja yleishyödyllinen yhdistys. Tarjolla on esimerkiksi erilaisia keskusteluryhmiä, elämäntaitokursseja sekä NyytiCast podcast-sarja.

Nyyti ry tarjoaa myös palvelua nimeltä sekasin-chat, jossa pääset keskustelemaan mistä tahansa mielen päällä olevasta asiasta tai huolesta. Sekasin-chatissä voit keskustella kahdenkesken ja nimettömästi mielenterveyden ammattilaisten sekä koulutettujen vapaaehtoisten kanssa. Chatissa voit jutella mistä tahansa mieltäsi askarruttavasta kysymyksesta tai aiheesta. Nyyti ry on mukana Sekasin-chatissa yhdessä monen muun toimijan kanssa. Chatia ylläpitää MIELI Suomen Mielenterveys ry.

Jos tarvitset hoitoa välittömästi ja kiireellisesti, ota yhteyttä paikkakuntasi ympärivuorokautiseen päivystykseen. MIELI ry:n  Kriisipuhelin puh. 09 2525 0111  palvelee joka päivä, myös viikonloppuisin ja juhlapyhinä.

Nyytin sivuilta löydät myös kattavan listauksen opiskelijoiden käytössä olevista mielenterveyspalveluista.

Asiantuntija-apu

Oletko sinä kokenut esteettömyysongelmia tai epätasa-arvoista kohtelua Haaga-Heliassa? Kerro meille täyttämällä Asiantuntija-apu–lomakkeemme. Kuvaile lomakkeella ongelmasi selvästi ja konkreettisesti. Lomakkeelta tiedot välittyvät asiantuntijoillemme, jonka jälkeen he ottavat sinuun yhteyttä ja auttavat tilanteen tai ongelman ratkaisemisessa. 

Syrjintä- ja häirintätapauksissa voit myös ottaa yhteyttä Helgan häirintäyhdyshenkilöön (hairintayhdyshenkilo@helga.fi).

Ammatilliset erityisopettajat

Haaga-Heliassa toimii kolme ammatillista erityisopettajaa, jotka antavat erityisohjausta oppimiseen, esimerkiksi lukivaikeuteen liittyvissä kysymyksissä. Erityisopettajat tukevat opintojesi sujumista yhteistyössä opinto-ohjaajien ja muun opiskeluhenkilökunnan kanssa. Heiltä saat lomakkeen tarvitsemistasi erityisen tuen järjestelyistä. Erityisopettajat tekevät tarpeen mukaan myös lukitestauksia.

Liikuntapalvelut

Liikutko tarpeeksi? Helgan jäsenenä käytössäsi on monipuoliset Zonen liikuntapalvelut niin kampuksilla kuin verkossa!. Online-tuntien tarjonta pitää sisällään muun muassa joogaa, pilatesta, coretreeniä ja kehonhuoltoa. Liikuntapassiin sisältyy myös Yogobe verkkojooga-palvelun käyttöoikeus sekä amattikorkeakoulujen kunto- ja liikuntasalit. Saat palvelut käyttöösi Helgan asiakaspalvelusta!

Onko liikunnan aloittaminen vaikeaa? Opiskelijoiden liikuntaliitto OLL on koonnut vikkejä aktiivisempaan opiskelija-arkeen! Voit tutustua niihin OLL:n verkkosivuilla.

HALI – Korkeakoulujen ohjauksen ja opiskelijahyvinvoinnin tuen vahvistaminen palvelumuotoilun keinoin

Hankkeen pääpaino on matkailu- ja ravintola-alan opiskelijoissa, jotka ovat Karvin selvityksen mukaan eniten korona-epidemiasta kärsinyt opiskelijaryhmä Suomessa, ja se toteutetaan yhteistyössä Helgan sekä Haaga-Helian ja Laurean ammattikorkeakoulujen kanssa. Yhteensä hanke tuottaa hyötyä noin 18 000 opiskelijalle.

Tavoitteet:

 • tukea opiskelijoiden itseohjautuvuuden ja itsensä johtamisen sekä elämänhallintataitojen ja –valmiuksien kehittymistä
 • lievittää yksinäisyyden kokemuksia
 • kehittää/järjestää tuutoritoimintaa
 • kehittää uusia matalan kynnyksen neuvonta- ja tukipalveluita
 • kehittää vertaistukitoimintaa
 • vahvistaa yhteisöllisyyttä
 • järjestää opintopsykologin palveluita

VOIMA – Voimaa, valoa ja vertaistukea korkeakouluopiskelijoille

Hankkeen toteuttaa yhdessä Hämeen ammattikorkeakoulu ja Haaga-Helia, joiden opiskelijakunnat HAMKO ja Helga osallistuvat vahvasti mallin suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen. Kohderyhmänä hankkeessa ovat molempien ammattikorkeakoulujen kaikki opiskelijat.

Hanke koostuu neljästä osa-alueesta:

 1. Vertaistuki: vertaisryhmä- ja opintopiiritoiminta yhdessä opiskelijakuntien kanssa
 2. Tukipalvelut: matalan kynnyksen hyvinvointipalvelut – opintopsykologi ja opiskelijakunnat mukana kehittämässä toimintaa
 3. Tunnemittari: Tutkimuspohjainen tunnemittari integroidaan opintojaksoille; Tunteiden tunnistaminen ja niistä keskusteleminen voi nostaa esille tarpeen lisätuelle, ja opiskelijat voidaankin ohjata opintojaksoilta suoraan em. tukipalveluiden piiriin
 4. Webinaarisarja: Kansallisesti avoin korkeakouluoppimista käsittelevä neljän webinaarin sarja, joissa käsitellään itseohjautuvuutta, voimavarojen vahvistamista, tunteiden säätelyä ja opiskelutaitoja. Toteutetaan asiantuntijoiden, psykologin ja opiskelijoiden yhteistyönä.

Kaipaatko juttuseuraa? VOIMA-hanke tarjoaa sinulle mahdollisuuden keskustella opiskelijoiden tukihenkilön Rosa Weckmanin kanssa mistä tahansa sinua askarruttavasta aiheesta; opinnoista, arjesta tai ihmissuhteista.

Helpoiten yhteydenotto onnistuu puhelimitse päivystysaikoina tiistaisin klo 9–11 ja torstaisin klo 13–15. Löydät Rosan yhteystiedot MyNetistä.

Korkeakoulupappi

Korkeakoulupappi on käytettävissäsi, jos haluat keskustella luottamuksellisesti mistä tahansa elämään liittyvästä asiasta. Ilosta, ikävästä, murheesta ja mukavasta, tavallisesta arjesta tai mistä tahansa mielessä olevasta voi puhua papin kanssa. Keskustelu on luottamuksellista ja korkeakoulupappia sitoo vaitiolovelvollisuus. Periaatteena on jokaisen oman hengellisen tai maailmankatsomuksellisen vakaumuksen ja mielipiteen kunnioittaminen. Voit ottaa yhteyttä korkeakoulupappiin myös silloin, jos suunnittelet kastetta, avioliittoon vihkimistä tai hautaan siunaamista.

Helsinki
Kaisa Iso-Herttua, Helsingin seurakuntayhtymän oppilaitospappi, kaisa.iso-herttua@haaga-helia.fi / kaisa.iso-herttua@evl.fi, puh. 050 597 4876.

Oppilaitospappi on tavattavissa Pasilan kampuksella. Kaikilla Haaga-Helian kampuksilla opiskelevat opiskelijat voivat tulla suoraan vastaanotolle avoimet ovet -periaatteella. Varmimmin keskusteluajan saat varaamalla ajan etukäteen sähköpostitse, puhelimitse tai sosiaalisen median kautta. Vastaanottotila Pasilan kampus 2 krs. huone 2005d. Tapaaminen voidaan sopia myös muille Helsingin kampuksille.

Porvoo
Juha Takala, Porvoon suomalaisen seurakunnan pastori, sähköposti: juha.takala@evl.fi, puh. 040 1545035.

Claus Ståhlberg, Porvoon ruotsalaisen seurakunnan pastori, sähköposti: claus.stahlberg(at)evl.fi, puh. 040 134 2255.

Ei päivystä kampuksella, mutta sähköpostilla ja puhelimella voi tavoittaa.

Vierumäki
Muiden toimipisteiden papit palvelevat tarvittaessa.