Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Vastuututor

Vastuututor toimii oman koulutusohjelmansa tai kampuksen tutorryhmien vetäjänä. Vastuututor toimii linkkinä Helgan, tutorryhmän sekä Haaga-Helian välillä. Vastuututorit valitaan loka-marraskuun taitteissa ja heitä koulutetaan tehtäviinsä ympäri vuoden.
Vastuututor osallistuu vertais- ja vaihtaritutoreiden rekrytointiprosessiin sekä koulutuksiin. Vastuututoreilta edellytetään kykyä ohjata pientiimiä, organisointitaitoja, isojen kokonaisuuksien hahmottamiskykyjä, viestintätaitoja sekä taitoa tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Vastuututoreiksi hakevat haastatellaan. Toimikausi on yksi kalenterivuosi (tammi-joulukuu).

Vastuututorin tehtävät ja velvollisuudet

Opintopisteiden myöntämisperusteet

Vastuututor osallistuu toimikautensa alussa vastuututorkoulutukseen, sekä Helgan tutorjaoston kokouksiin koko toimikautensa ajan. Jos vastuututor on estynyt osallistumaan tulee hänen etukäteen toimittaa kuulumiset, sekä perehtyä käydyn tutorjaoston muistioon. Tutorjaoston kokousten koollekutsujana ja puheenjohtajana toimii Helgan hallituksen jäsen. Vastuututor vastaa toiminnastaan Helgan tutortoiminnasta vastaaville henkilöille.

Vastuututorin tehtäviä ja oikeuksia ovat:

 • oman koulutusohjelman / toimipisteen tutortoiminnan koordinoiminen
 • tutorpassien allekirjoittaminen
 • uusien tutoreiden ja vastuututorin rekrytointi
 • yleisen tiedonkulun hoitaminen Helgan ja tutoreiden välillä
 • yhteistyö Helgan tutortoiminnasta vastaavien kanssa
 • yhteistyö opinto-ohjaajien sekä koulutusohjelmajohtajan kanssa sekä heidän viesteihin vastaaminen vähintään kerran viikossa

Vastuututorin velvollisuuksiin kuuluu: 

 • Helgan, tutoreiden ja muiden opiskelijoiden luottamuksellisten asioiden salassapito
 • moitteeton käytös Helgan tapahtumissa ja tilaisuuksissa
 • toimia Helgan tutoroinnista vastaavien henkilöiden antamien ohjeistuksien mukaisesti
 • huolehtia viestinnän toimivuudesta
  • vastuututor -sähköpostin säännöllinen seuraaminen
  • välitön reagointi sekä aktiivinen viestintä opinto-ohjaajan kanssa
  • välitön reagointi sekä aktiivinen viestintä Helgan kanssa Slackissä

Vastuututorina toimimisesta myönnettävät viisi opintopistettä koostuvat kohdassa ”tehtävät ja velvollisuudet” listatuista asioista.

Kautensa lopussa vastuututor kirjoittaa raportin toiminnastaan. Raportti toimitetaan opiskelijakunta Helgan asiantuntijalle opintopisteiden myöntämistä varten. Vastuututorille kirjoitetaan pyydettäessä myös todistus toiminnasta.

Etkö löydä sivulta etsimääsi?

Ota yhteyttä tutorointi@helga.fi.