hallinnon opiskelijaedustajat

Opiskelijakunta Helgan tärkeimpiä tehtäviä on nimetä opiskelijaedustajat koulun sisäisiin toimielimiin. Toimielimissä käsitellään Haaga-Heliaa koskevaa toimintaa, kuten koulutusohjelmien sisältöä ja korkeakoulun suuntalinjoja.
Helgan edustajisto valitsee opiskelijaedustajat kokouksessaan. Tarkempaa tietoa toimielimistä ja opiskelijaedustajista löydät kunkin toimielimen kohdalta.

Lisätietoa voit kysyä Helgan edunvalvonnan asiantuntijalta ja opiskelijaedustajat tavoitat sähköpostitse (etunimi.sukunimi@myy.haaga-helia.fi).

Kollegio

Kollegio on Haaga-Helian ammattikorkeakoulun rehtorin johtama toimielin, jossa päätetään mm. opetussuunnitelmista, tutkintosäännöstä ja käsitellään opiskelijoiden valitukset.

Opiskelijaedustaja: Aleksi Airaksinen, varajäsen: Kaisa Manner

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun hallitus

Ammattikorkeakoulun hallitus on Haaga-Helian ylin päätöksiä tekevä toimielin, joka mm. hyväksyy opetussuunnitelmat ja käsittelee opiskelijavalinnan oikaisupyynnöt. Opiskelijakunta Helgan edustajalle luottamustehtävä amk-hallituksessa tarjoaa erinomaisen näköalapaikan Haaga-Helian toimintaan ja auttaa opiskelijakuntaa hahmottamaan ajankohtaisia asioita koulun näkökulmasta.

Opiskelijaedustaja: Iida Tervo

Ravintolatoimikunta

Ravintolatoimikunta on informoiva ja neuvotteleva yhteistyöelin, jolla ei ole päätösvaltaa Kiinteistö Oy Opetustalon ja ravintolanpitäjän väliseen ravintolanpitosopimukseen. Ravintolatoimikunta toimii Opetustalon, ravintolan ja kahvilan sekä niiden käyttäjien yhteistyötoimielimenä.

Opiskelijaedustajat: Minna Huurrekorpi, Alex Palm, Diana Murashkina, Mari Rautanen

Tutkintolautakunta

Tutkintolautakunta käsittelee opiskelijoiden tekemiä valituksia koskien opintosuoritusten arviointia tai muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemista.

Opiskelijaedustaja: Aleksi Lehto, varajäsen: Kaisa Manner

Maksullisen tutkintokoulutuksen stipenditoimikunta

Toimielin käsittelee maksullisen tutkintokoulutuksen stipendihakemuksia sekä päättämään stipendejä koskevista asioista, kuten niiden myöntämisestä.

Opiskelijaedustaja: Aleksi Lehto

Keskusvaalilautakunta

Opiskelijakunnan oma toimielin, joka vastaa edustajistovaalien valmistelusta ja toteuttamisesta. Keskusvaalilautakunta mm. hyväksyy ehdokkaat ja vahvistaa vaalituloksen. Keskusvaalilautakunta vastaa myös hallopedien valinnasta. Edellytyksenä Helgan jäsenyys.

Puheenjohtaja: Katja Humalainen
Varapuheenjohtaja: Eemeli Valli
Jäsenet: Erica Alaluusua, Leia Alapuranen, Hilla Tuominen, Aleksi Lehto

 

Hoasin valtuuskunta

Valtuuskunta on Helsingin Seudun Opiskelija-asuntosäätion hallintoelin, joka voi nimetä säätiön hallitukseen enintään kolme jäsentä sekä valita vähintään yhden tilintarkastajan tarkastamaan säätiön hallintoa ja tilejä seuraavalta vuodelta. Valtuuskunnalle esitellään esimerkiksi Hoasin toimintasuunnitelmat ja talousarviot.

Hoasin hallitus: Matti Tujula
Hoasin valtuuskunta: Sonja Kiiveri, varajäsen: Milana Aus
Asumisen yhteistyöelin: Erica Alaluusua, varajäsen: Miitta Vahvelainen