Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

hallinnon opiskelijaedustajat

Opiskelijakunta Helgan tärkeimpiä tehtäviä on nimetä opiskelijaedustajat koulun sisäisiin toimielimiin. Toimielimissä käsitellään Haaga-Heliaa koskevaa toimintaa, kuten koulutusohjelmien sisältöä ja korkeakoulun suuntalinjoja.
Helgan edustajisto valitsee opiskelijaedustajat kokouksessaan. Tarkempaa tietoa toimielimistä ja opiskelijaedustajista löydät kunkin toimielimen kohdalta.

Lisätietoa voit kysyä Helgan edunvalvonnan asiantuntijalta ja opiskelijaedustajat tavoitat sähköpostitse (etunimi.sukunimi@myy.haaga-helia.fi).

Kollegio

Kollegio on Haaga-Helian ammattikorkeakoulun rehtorin johtama toimielin, jossa päätetään mm. opetussuunnitelmista, tutkintosäännöstä ja käsitellään opiskelijoiden valitukset. Kollegion kausi on kaksi kalenterivuotta.

Kausi 2023-2024 opiskelijaedustaja: Niko Lavikainen, varajäsen: Kaisa Manner

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun hallitus

Ammattikorkeakoulun hallitus on Haaga-Helian ylin päätöksiä tekevä toimielin, joka mm. hyväksyy opetussuunnitelmat ja käsittelee opiskelijavalinnan oikaisupyynnöt. Opiskelijakunta Helgan edustajalle luottamustehtävä amk-hallituksessa tarjoaa erinomaisen näköalapaikan Haaga-Helian toimintaan ja auttaa opiskelijakuntaa hahmottamaan ajankohtaisia asioita koulun näkökulmasta. Hallituksen opiskelijaedustajan kausi on kaksi vuotta.

Opiskelijaedustaja: Joni Lappalainen

Ravintolatoimikunta

Ravintolatoimikunta on informoiva ja neuvotteleva yhteistyöelin, jolla ei ole päätösvaltaa Kiinteistö Oy Opetustalon ja ravintolanpitäjän väliseen ravintolanpitosopimukseen. Ravintolatoimikunta toimii Opetustalon, ravintolan ja kahvilan sekä niiden käyttäjien yhteistyötoimielimenä. Ravintolatoimikunnan kausi on yksi kalenterivuosi. 

Kausi 2024 opiskelijaedustajat: Saku Laitinen ja Milla Suominen

Tutkintolautakunta

Tutkintolautakunta käsittelee opiskelijoiden tekemiä valituksia koskien opintosuoritusten arviointia tai muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemista. Tutkintolautakunnan kausi on kaksi vuotta. 

Kausi 2023-2024 opiskelijaedustaja: Kaisa Manner, varajäsen: Mari Rautanen

Ulysseus Governing Council

Lisää tietoa pian.

Keskusvaalilautakunta

Opiskelijakunnan oma toimielin, joka vastaa edustajistovaalien valmistelusta ja toteuttamisesta. Keskusvaalilautakunta mm. hyväksyy ehdokkaat ja vahvistaa vaalituloksen. Keskusvaalilautakunta vastaa myös hallopedien valinnasta. Edellytyksenä Helgan jäsenyys.

Puheenjohtaja: Niko Lavikainen
Varapuheenjohtaja: Aayush Jain – aayush.jain@helga.fi
Jäsenet: Annastiina Similä, Antti Suoniemi, Anni Silvenius, Saku Laitinen, Joel Kangasmaa, Milla Suominen, Jonas Lemström, Kristina Koskela ja Joni Lappalainen.

YTHS valtuuskunta ja eteläisen palvelualueen johtokunta

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön valtuuskunta kokoontuu kahdesti vuodessa. Kokouksissa käsitellään mm. YTHS:n hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös, talousarvio sekä toimintasuunnitelma. Kokouksissa myös valitaan tarvittaessa valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, sihteeri sekä tietyt jäsenet, ja valitaan tarvittaessa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet. Valtuuskunnan kausi on kaksi vuotta ja Helgan edustus on seuraavasti;
2023-2024 varajäsen, 2025-2026 varsinainen jäsen, 2029-2030 varajäsen, 2031-2032 varsinainen jäsen.

YTHS toimii viidellä palvelualueella, joilla kullakin toimii hallituksen nimeämä johtokunta. Johtokunnan tehtävänä on seurata alueen toimintaa ja toimintaympäristön muutoksia, terveyden edistämistä ja yhteisöterveystyötä. Johtokunta käsittelee alueeseen kuuluvien palvelupisteiden vähentämisen ja lisäyksen sekä muut sellaiset asiat, jotka vaikuttavat oleellisesti alueen toimintaan.

YTHS valtuuskunta 2023-2024 varajäsen: Rico Martikainen
Eteläisen palvelualueen johtokunta: Rico Martikainen

Hoasin hallitus ja asumisen yhteistyöelin

Helsingin Seudun Opiskelija-asuntosäätion hallitus huolehtii säätiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus ohjaa ja valvoo toimivaa johtoa ja vahvistaa säätiön strategian. Hallituksen alaisuudessa toimii työvaliokunta ja asuntojaosto sekä asumisen yhteistyöelin. 

Asumisen yhteistyöelimessä tehdään töitä sen eteen, että opiskelija-asuminen on helppoa ja mukavaa. Yhteistyöelimessä voidaan ottaa kantaa esimerkiksi asuntojen kuntoon, kiinteistöjen ylläpitoon, piha-alueiden viihtyvyyteen, järjestyssääntöihin ja asumiskustannuksiin. Yhteistyöelimessä on mahdollista kehittää opiskelija-asumista parhaaksi katsomaansa suuntaan. Yhteistyöelin on ajanut esimerkiksi kansainvälisten opiskelijoiden asemaa ja tuonut esille opiskelijoiden toimeentuloon liittyviä asioita. Yhteistyöelin antaa suosituksia Hoasin hallitukselle. Asumisen yhteistyöelimen kausi on yksi kalenterivuosi ja Helgan edustus on vuosille 2023, 2026, 2029 jne. Poikkeukset mahdollisia.

Hoasin hallitus: Janne Hälinen
Asumisen yhteistyöelin 2024 opiskelijaedustaja: Erica Alaluusua