Sanakirja

A | B | E | F | G| H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Y | Z

3AMK: Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian yhteistyöprojekti, jonka ansiosta niiden opiskelijat voivat hyödyntää kaikkien kolmen korkeakoulun opintotarjontaa ja osallistua osaamispolkuihin, jotka johtavat uudenlaisen ja tulevaisuuden työelämän tarpeita vastaavan osaamisen kehittymiseen.

8 Päivän Wappu: 12 päivää tai enemmän kestävä sarja vapputapahtumia, joka huipentuu 1. toukokuuta. Nimi on pysynyt muuttumattomana tapahtumien (ja samalla päivien) lisääntyessä aikojen saatossa.

A

AHOT: Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamisen, eli aiempien opintojen tai työkokemuksen hyväksilukeminen.

Ainejärjestö: Yhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää saman koulutusohjelman opiskelijoita, ajaa näiden etuja ja järjestää toimintaa.

Alumni: Oppilaitoksesta valmistunut henkilö. Haaga-Helialla on laaja alumniverkosto, johon opiskelija voi liittyä valmistuttuaan.

Appro: Approjen ideana on kiertää merkittyjä baareja ja kerätä leimoja suorituspassiin. Kerättyäsi riittävän määrän leimoja voit lunastaa suorituspassillasi haalarimerkin.

Atkins ry: Haaga-Helia ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn koulutusohjelman ainejärjestä.

B

BITE: Business Information Technology –koulutusohjelma.

E

Edunvalvonta: vaikuttamistyötä, jolla pyritään ylläpitämään ja kehittämään opiskelijan asemaa sekä koulutuksen ja hyvinvoinnin laatua.

Edustajisto: Edustajisto käyttää opiskelijakunnan ylintä päätösvaltaa. Edustajisto koostuu 20 varsinaisesta jäsenestä sekä 20 varajäsenestä, jotka valitaan ehdolle asettuneista vaalikelpoisista helgalaisista.

ESN Helga: Helgan alaisuudessa toimiva kansainvälinen toimintaryhmä, jonka tarkoituksena on järjestää aktiviteetteja Haaga-Heliaan saapuville vaihto-opiskelijoille.

Exam: Haaga-Helian sähköinen tenttipalvelu.

F

FINA: Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma.

Fuksi: Ensimmäisen lukuvuoden opiskelija (fuksivuosi koostuu kahdesta lukukaudesta).

Fuksiaiset: Helgan järjestämä tervetuliaistapahtuma fukseille. Koostuu päivärastikierroksesta ja jatkoista. Illan jatkoille tervetulleita ovat myös muut opiskelijat. Nöyryyttäminen, haukkuminen tai vaatteiden sotkeminen eivät kuulu Helgan fuksiaisiin.

G

GLOBBA: International Business –koulutusohjelma.

H

lHaalarit: Opiskelijan univormu, jota käytetään yleensä opiskelijatapahtumissa. Haalareihin kerätään haalarimerkkejä, joita saa esimerkiksi osallistumalla tapahtumiin. Eri korkeakouluilla ja tiedekunnilla on eriväriset haalarit, josta heidät tunnistaa. Helgan haalarit ovat petrolinsiniset, ja niitä käyttävät kaikki Haaga-Helian opiskelijat koulutusohjelmasta riippumatta. Ensimmäisen vuoden opiskelijat pääsevät kastamaan haalarinsa Haalarinkastajaisissa osana Helgan 8 Päivän Wappua.

Hattara ry: Haaga-Helian Malmin toimipisteen paikallisyhdistys.

Hattara Lounge: Malmilla sijaitseva Hattara ry:n ylläpitämä oleskelutila, joka on opiskelijoiden vapaassa käytössä.

Helga: Haaga-Helian opiskelijakunta.

Helga Kitchen & Lounge: Pasilassa sijaitsema Helgan ylläpitämä keittiöllä varusteltu oleskelutila, joka on opiskelijoiden vapaassa käytössä. Pasilan opiskelijayhdistysten toimistot sijaitsevat Kitchenin ja Loungen yhteydessä.

Helga Point: Helgan Pasilassa sijaitseva jäsenpalvelupiste. Muilla kampuksilla Helga Point -palveluita tarjoavat paikallisyhdistykset.

Helgan Speksi: Helgan musikaaliteatteriproduktio, jonka tuotannosta vastaavat Haaga-Helian opiskelijat.

Helga Splash: Opiskelijoille lähetettävä uutiskirje, jossa tiedotetaan korkeakoulussa ja opiskelijakunnnassa tapahtuvista asioista.

HELI: Liiketalouden koulutusohjelma Helsingissä.

HePo ry: Haaga-Helian Porvoon toimipisteen paikallisyhdistys.

HOPS: Henkilökohtainen opintosuunnitelma.

HOTEM: Hospitality, Tourism and Experience Management –koulutusohjelma.

HOTRA: Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma.

HSOY ry: Haaga-Helia ammattikorkeakoulun ainejärjestö liiketoiminnan opiskelijoille sekä vanhan opintosuunnitelman Johdon assistenttityö ja kielet-, Multilingual Management Assistants-, Liiketoiminnan palveluratkaisut ja kielet- ja Business Service Solutions and Languages -koulutusohjelmien opiskelijoille.

Hyvinvoinnin vuosi: Helgan lukuvuonna 2019/2020 toteuttama laajamittainen hyvinvointikampanja, jonka tarkoituksena on tietoisuuden lisääminen paitsi opiskelijan käytettävissä olevasta turvaverkosta sekä hyvinvointia tukevista palveluista myös näiden ongelmien olemassaolosta, sekä välittävän ilmapiirin ja välittämisen kulttuurin rakentaminen koko korkeakouluyhteisössä

I

IDS Helga: Helgan alaisuudessa toimiva kansainvälinen toimintaryhmä, jonka tarkoituksena on edesauttaa kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden integroitumista Haaga-Helian opiskelijayhteisöön muun muassa järjestämällä englanninkielisiä opiskelijatapahtumia.

J

Jodel @Haaga-Helia: Haaga-Helian epävirallinen anonyymi keskustelukanava Jodel-palvelussa. Helga tai Haaga-Helia eivät kommentoi Jodelissa.

JOURA: Journalismin koulutusohjelma.

K

KERHOTOIMINTA: Helgan alaisuudessa toimivia opiskelijoiden ylläpitämiä kerhoja, jotka järjestävät vapaa-ajan aktiviteettejä Helgan jäsenille.

L

LIIDI: Liiketoiminnan palveluratkaisut ja kielet -koulutusohjelma

LIIPO: Liiketalouden koulutusohjelma Porvoossa.

M

MATKA: Yleisnimitys reissulle, mutta myös Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelma.

MIKÄ MÄTTÄÄ?: Helgan entinen opiskelijapalautejärjestelmä, jonka kautta voit antaa lomakkeen kautta opintoihin liittyvää palautetta. Asiantuntija-apu-lomake korvasi Mikä Mättää?-lomakkeen 2021.

MOODLE: Haaga-Heliassa käytössä oleva virtuaalinen oppimisympäristö.

MUBBA: Multilingual Management Assistants -koulutusohjelma.

MyNet: opiskelijan henkilökohtainen digitaalinen infopankki, josta löydät tiedot sujuvaan opiskeluun.

MYYNTI: Myyntityön koulutusohjelma.

N

Neuvottelukunta: Neuvottelukunnissa koulun henkilöstön, opiskelijoiden ja yrityselämän edustajat tapaavat ja suunnittelevat koulutusta ja kurssien toteutusta yhteisistä lähtökohdista. Jokaisella koulutusohjelmalla/kampuksella on omansa.

O

Opiskelija: Korkeakouluissa ei ole yhtään oppilasta, ainoastaan opiskelijoita.

Opiskelijakunta: Ammattikorkeakoulun lakisääteinen edunvalvoja, joka edustaa kaikkia ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Käytetään myös lyhennettä ”opku”.

Opiskelijakunnan jäsen: Opiskelija, jolla on opiskelijakortti ja siinä voimassa oleva lukuvuositarra.

Opku+: Pääkaupunkiseudun 6 opiskelijakunnan (ASKin, Helgan, HUMAKOn, LAUREAMKOn, Metkan ja O’Diakon) sekä kahden muun pääkaupunkiseudun opiskelijakunnan (TUO ja JAMKO) yhteistyöprojekti, jonka tarkoituksena on kehittää yhdessä opiskelijakuntien jäsenille suunnattuja palveluita.

OPS: Opetussuunnitelma, koulutusohjelmakohtainen.

OLL: OLL eli Opiskelijoiden Liikuntaliitto edistää korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointiin liittyviä teemoja. Sen jäseniä ovat 32 opiskelija- ja ylioppilaskuntaa. OLL:n korkeinta päätäntävaltaa käyttää myös liittokokous, jossa jäsenjärjestöillä on edustus.

Opiskelijafoorumi: Opiskelijafoorumi on opiskelijakunta Helgan avoin edunvalvontaverkosto, johon ovat tervetulleita kaikki edunvalvonnasta kiinnostuneet Haaga-Helian opiskelijat. Opiskelijafoorumi on kaksiosainen palvelukokonaisuus, joka koostuu Opiskelijafoorumi-livestä (tapahtumat), joita järjestetään joka vuosineljännes sekä Opiskelijafoorumi-digistä (Facebook-ryhmä).

P

Paikallisyhdistys: Ainejärjestöjen tapaan yhdistys, joka palvelee koulutusohjelman opiskelijoita ajaen näiden etuja ja järjestäen toimintaa. Paikallisyhdistykset toimivat kaikilla kampuksissa lukuunottamatta Pasilaa.

PEPPI: Haaga-Helian opintorekisteri, jossa ylläpidät tietojasi ja tarkastat arvosanasi, sekä ilmoittaudut opintojaksoille

Pivo: Helgan jäsentunnisteena käytettävä sovellus, jonka voi ladata puhelimelle. Sovelluksesta löytyy myös maksuominaisuus, opiskelijakortti ja erilaisia opiskelijaetuja.

POMO: Yleisnimitys esimiehelle, mutta myös Matkailun koulutusohjelma.

Pore ry: Haaga-Helian Haagan toimipisteen paikallisyhdistys.

R

RKP: Rapeat kalapalat, monen opiskelijan lempiruoka. Oispa tartar-kastiketta, tästäkin on tapeltu ravintolatoimikunnassa vuonna 2017.

RUOKA: yleisnimitys sapuskalle, mutta myös Ruokatuotannon johtamisen koulutusohjelma.

S

SAMOK ry: Suomen opiskelijakuntien liitto, johon Helga kuuluu. Helga ajaa Haaga-Helian opiskelijoiden etua valtakunnallisesti SAMOKin kautta.

SAMPO: Sales and marketing –koulutusohjelma.

SEBBA: Business Service Solutions and Languages -koulutusohjelma.

SharePoint: Pilvipalvelu, jossa MyNet, opiskelijoiden sähköpostit sekä työskentelyvälineet toimivat.

Sillikset: Vuosijuhlan jälkeinen silliaamiainen, jolla harvoin tarjoillaan silliä.

Sitsit: akateeminen pöytäjuhla. Sitseillä vieraat kokoontuvat syömään ja laulamaan juomalauluja. Pöytäjuhlaan voi myös kuulua lyhyitä puheenvuoroja, ohjelmanumeroita tai muita perinteitä opiskelijayhteisöstä riippuen. Käyttäytymissääntöjen rikkomisesta rankaistaan usein leikkimielisesti. Pukukoodina voi olla haalarit, siisti asu, naamiaisasu tai miehillä tumma puku ja naisilla cocktail-asu.

Slice: Mobiilisovellus, joka toimii Helgan virallisena jäsentunnisteena. Slice toimii digitaalisena opiskelijakorttina, ja sen avulla saat käyttöösi mm. HSL:n, VR:n, Matkahuollon ja Kelan opiskelija-alennukset, sekä valtakunnallisia ja paikallisia opiskelija-alennuksia ja kertaetuja.

Speksi: Speksi on korkeakoulujen kulttuuriin juurtunut opiskelijanäytelmä, joka yhdistelee musiikkia, improvisaatiota sekä tanssia. Speksin erikoisuus on Omstart! -huuto, jolla yleisö pääsee vaikuttamaan näytelmän kulkuun. Huudon jälkeen huutaja voi määritellä, mitä haluaa lavalla nähdä. Esimerkiksi ”Omstart! Hahmot X ja Y vaihtavat rooleja!” pakottaa näyttelijät lavalla vaihtamaan rooleja hetkeksi.

Sture ry: Finanssialan opiskelijoiden aineyhdistys. Entinen Vallilan kampuksen paikallisyhdistys, joka siirtyi Pasilaan 2015.

T

Tahkon Talli ry: Haaga-Helian Vierumäen toimipisteen paikallisyhdistys.

Talko ry: Haaga-Helian Pasilan toimipisteen liiketalouden opiskelijoiden aineyhdistys.

TIKO: Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma.

TOBBA: Tourism –koulutusohjelma.

Tutkintolautakunta: Tutkintolautakunta käsittelee opiskelijoiden tekemiä valituksia koskien opintosuorituksien arviointia tai muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemista.

Tutor: Helga kouluttaa kolmea eri tutortyyppiä:

  • Vertaistutorit, joiden tehtävänä on ohjata ja opastaa erityisesti oman koulutusohjelmansa aloittavia opiskelijoita.
  • Vaihtaritutorit, jotka ovat kuin vertaistutorit, mutta uusien opiskelijoiden sijaan he ohjaavat Haaga-Heliaan saapuvia vaihto-opiskelijoita.
  • Vastuututorit toimivat oman koulutusohjelmansa tai kampuksensa tutorryhmien vetäjinä. Vastuututorit toimivat linkkinä Helgan, tutorryhmän sekä Haaga-Helian välillä.

Kaikkia tutorryhmiä johtaa vastuututor.

V

VIMA: Visuaalisen markkinoinnin koulutusohjelma.

Vuosijuhla: Istuva illallisjuhla, jota vietetään opiskelijajärjestön syntymäpäivän kunniaksi. Järjestöstä riippuen muodollinen tai sitsimäinen sisältäen usein juomalauluja. Käytetään myös lyhennettä ”vujut”.

W

WinhaWille: Haaga-Helian entinen opintorekisteri, joka poistui käytöstä 2018. Nykyisin WinhaWillen tilalla on käytössä PEPPI-järjestelmä.

Y

YTHS: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, joka tarjoaa vuodesta 2021 alkaen terveydenhoidon palveluja myös kaikille ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijoille.

Z

Zone: Pääkaupunkiseudun opiskelijakuntien yhteiset liikuntapalvelut, jotka koostuvat ohjatuista liikuntatunneista, kuntosaleista ja varattavista liikuntavuoroista, kuten palloilusta. Zone-liikuntapassi kuuluu opiskelijakunnan jäsenyyteen.