Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Vaihtaritutor

Vaihtaritutor toimii vertaistutorina Haaga-Heliaan saapuville vaihto-opiskelijoille ja tutustuttaa vaihto-opiskelijat maan kulttuuriin, toimintatapoihin sekä muihin uusiin opiskelijoihin.
Vaihtaritutor on yhteydessä opiskelijaan ennen Suomeen saapumista, auttaa käytännön järjestelyissä ja on vaihtarin tukena uuteen ympäristöön tutustumisessa. Vaihtaritutoreilla on mahdollisuus osallistua aktiivisesti kansainvälisen toimintaryhmä ESN Helgan toimintaan ja järjestää vaihto-opiskelijoille myös erilaisia tapahtumia ja matkoja.

Vaihtaritutoroinnista voit ansaita 3-5 op.

Minustako vaihtaritutor?

Valinnat perustuvat hakemukseen ja haastatteluun. Vertailukriteereinä käytetään ryhmätyötaitoja, aktiivisuutta, hallintakykyä, vakuuttavuutta, joustavuutta, argumentointitaitoa sekä esiintymistaitoja. Jos hakijoita on enemmän kuin tutoreiden tarve on, valinta voidaan perustaa myös tutortiimin keskinäiseen ryhmädynamiikkaan.

Tutorin tehtävät ja velvollisuudet

Opintopisteiden myöntämisperusteet

Tutor osallistuu koulutuksiin tai suorittaa ne muulla erikseen sovitulla tavalla ennen tutorkauden alkua.

Tutorin tehtäviä ja oikeuksia ovat:

 • uusien opiskelijoiden tutustuttaminen korkeakouluun, opiskelijakuntaan sekä opintojen kulkuun orientaatioviikon sekä koko lukuvuoden ajan
 • toimiminen tutorina määrätylle opiskelijaryhmälle koko lukuvuoden ajan
 • uusien opiskelijoiden tukihenkilönä toimiminen sekä vertaisohjaus
 • uusien tutoreiden rekrytointi
 • Helgan tapahtumien järjestelyihin osallistuminen

Tutorin velvollisuuksiin kuuluu:

 • Helgan ja opiskelijoiden luottamuksellisten asioiden salassapito
 • moitteeton käytös Helgan tapahtumissa ja tilaisuuksissa
 • toimia Helgan hallituksen tutorvastaavan sekä koulutusohjelman vastuututorin antamien ohjeistuksien mukaisesti

Tutortoiminnasta myönnettävät kolme tai viisi opintopistettä koostuvat yhteensä 81 tunnin tutortehtävistä. Tutor kirjaa tehtävänsä tutorpassiin ja pyytää vastuututoria kuittaamaan merkinnät välittömästi. Tutorpassi on pidettävä ajan tasalla lukuvuoden aikana.

Tutortehtäviä ovat esimerkiksi:

 • osallistuminen tutorkoulutuksiin (noin 30 h)
 • vertaisohjaus orientaatioviikolla (ja pick-upissa) (noin 8-30 h)
 • vertaisohjaus fuksiaisten aikana ja fuksiaisten järjestelyihin osallistuminen (n.  6-12 h)
 • vertaisohjaus lukuvuoden kuluessa
 • Helgan tapahtumien markkinointi ja esim. lipunmyynti

Tutorkauden lopussa tutor kirjoittaa raportin toiminnastaan. Tutorraportti ja tutorpassi toimitetaan oman koulutusohjelman / toimipisteen vastuututorille opintopisteiden myöntämistä varten. Tutorille kirjoitetaan myös todistus toiminnasta.