edustajisto

Mitä edustajisto tekee?

  • Valitsee hallituksen jäsenet
  • Valvoo ja ohjaa hallituksen toimintaa
  • Vahvistaa edellisen vuoden vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen
  • Valitsee opiskelijaedustajat eri toimielimiin
  • Päättää jäsenmaksuista
  • Vahvistaa tulevan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion
  • Päättää opiskelijakunnan strategiasta ja toiminnan muista suuntaviivoista

Helgan edustajisto

Edustajisto käyttää opiskelijakunnan ylintä päätösvaltaa. Edustajisto koostuu 20 varsinaisesta jäsenestä sekä 20 varajäsenestä, jotka valitaan ehdolle asettuneista vaalikelpoisista helgalaisista.

Ketkä saavat osallistua kokouksiin?

Edustajiston kokouksiin saavat edustajiston jäsenten ja puheenjohtajiston lisäksi osallistua puhe- ja läsnäolo-oikeudella opiskelijakunnan jäsenet, hallituksen jäsenet sekä työntekijät.

Edustajisto voi tarvittaessa rajoittaa oikeutta jonkin asian käsittelyn ajaksi. Kokouksen puheenjohtaja voi rajoittaa opiskelijakunnan jäsenten määrää kokoustilassa saapumisjärjestyksen mukaan. Kokousta voi seurata myös live-streamina netissä.

Haluan hakea edustajistoon! Miten toimin?

Edustajiston jäsenet valitaan kerran vuodessa järjestettävissä edustajiston vaaleissa, yleensä lokakuussa, mutta viimeistään joulukuun 15. päivään mennessä. Opiskelijakunta tiedottaa vaalien ajankohdasta ja ehdokasasettelusta. Lisätietoja vaaleista löydät vaaliohjesäännöstä.

Edustajiston kokousten esityslistat

Edustajiston kokousten päätösluettelot

Mistä saan lisätietoja edustajiston toiminnasta?

Lisätietoa Helgan edustajiston tehtävistä ja toiminnasta Helgan säännöistä. Mikäli et löydä etsimääsi vastausta, voit ottaa yhteyttä edustajiston puheenjohtajistoon.

Yhteystiedot

Iida Tervo, edustajiston puheenjohtaja
iida.tervo@helga.fi

Josefiina Lähdekorpi, edustajiston varapuheenjohtaja
josefiina.lahdekorpi@helga.fi