Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Turvasi

Opiskelijoiden edunvalvonta on yksi opiskelijakunta Helgan keskeisistä ja lakisääteisistä tehtävistä. Käytännössä Helgan tehtävänä on toimia opiskelijoiden äänenä korkeakoulussa sekä kunnallisella ja valtakunnallisella tasolla.

Opiskelijoiden ääni tuodaan kuuluviin esimerkiksi ammattikorkeakoulun eri toimielimissä, julkisissa kannanotoissa, erilaisissa työryhmissä, poliittisessa vaikuttamistyössä, päätöksenteossa sekä edunvalvonnan palveluissa, joita jokainen Haaga-Helian opiskelija voi hyödyntää.

Opiskelijoista muodostuvan Helgan tarkoitus on tukea opiskelijaa tilanteessa kuin tilanteessa ja huolehtia siitä, että opiskelijoiden arki, toimeentulo ja hyvinvointi pysyvät turvattuina.

Haaga-Helian sisällä Helga pyrkii vaikuttamaan koko korkeakoulun kaikkia opiskelijoita koskeviin linjauksiin. Tätä kautta on mahdollista vaikuttaa esimerkiksi opetuksen laatuun, korkeakoulun järjestelmiin ja palautekäytäntöihin.

Valtakunnallista edunvalvontaa tehdään yhdessä Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry:n sekä Opiskelijoiden liikuntaliitto OLL:n kanssa.
Lisäksi Helga on mukana Opku+ yhteistyössä, jossa mukana on tällä hetkellä seitsemän opiskelijakuntaa. Helga on näkyvässä vaikuttamisroolissa Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö HOAS:in toiminnassa sekä yksi pääkaupunkiseudulla vaikuttavan World Student Capital ry:n perustajista ja hallituksen jäsenistä.

Opiskelijakunnan edustajisto valitsee lakisääteisenä tehtävänään myös hallinnon opiskelijaedustajat, jotka vaikuttavat yhteistyössä Helgan kanssa Haaga-Helian hallinnossa, tutkintolautakunnassa, ravintolatoimikunnassa ja muissa korkeakouluelimissä.

Edustajisto

Hallinnon Opiskelijaedustajat

q

Häirintä

World Student Capital

Hyvinvointi

Palvelut / turvasi

Asiantuntija-apu

Opiskelijafoorumi