Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Opiskelijakunta Helga

Opiskelijakunta Helga on ammattikorkeakoululain määrittelemä julkisyhteisö, joka muodostuu Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opiskelijoista.

Helgan tarkoitus

Helgan tarkoitus on toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiään. Opiskelijakunnan tehtävänä on omalta osaltaan valmistaa opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen (Finlex). Opiskelijakunta muodostuu hallituksesta, edustajistosta sekä jäsenistöstä. Yksi opiskelijakunnan tärkeimmistä tehtävistä on valita opiskelijaedustajat Haaga-Helia ammattikorkeakoulun toimielimiin.

Opiskelijakunnan toimintaa ovat myös

  • Opiskelijoiden edunvalvonta ammattikorkeakoulun sisällä sekä ympäröivässä yhteiskunnassa.
  • Opiskelijoiden edustaminen ammattikorkeakoulun toimielimissä ja hallituksissa
  • Vaikuttamistyö päätöksentekijöihin niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti.
  • Vapaa-ajan toiminnan järjestäminen sekä yhteisöjen luomisen mahdollistaminen opiskelijoille.
  • Tiedottamistyö opiskelijaa koskettavista asioista, kuten esimerkiksi terveydenhuollosta, ammattikorkeakoulun asioista sekä vaikuttamismahdollisuuksista.
  • Yhdyssiteen luominen opiskelijoiden kanssa esimerkiksi tutoroinnin muodossa.

Yksilön turvana, yhteisönä opiskelijalle

Helgan toiminnan tarkoituksen tiivistää opiskelijakunnan missio Yksilön turvana, yhteisönä opiskelijalle. Kaikki Helgan toiminta tehdään opiskelijan etua ajatellen.

Kaikki Haaga-Helian opiskelijat voivat liittyä Helgan jäseniksi. Jäsenyys edellyttää ilmoittautumista läsnäolevaksi opiskelijaksi. Kannatusjäseneksi liittyminen on mahdollista.

Opiskelijakunnan jäsenenä voit asettua ehdolle edustajistovaaleissa, toimia Helgan toimintaryhmissä, perustaa kerhon, toimia opiskelijoiden tutorina, hyödyntää Zonen liikuntapalveluja ja nauttia muista erilaisista jäseneduista ja opiskelija-alennuksista.