Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Fuksiaiset

Helgan jäsenet saavat tämän tapahtuman puoleen hintaan!

Miksi Fuksiaisia järjestetään?

Tapahtuman tavoite on ryhmäyttää uudet opiskelijat, eli fuksit, tutustuttaa heidät opiskelijakulttuuriin sekä pitää opiskelijakulttuuria yllä. Ja tietenkin pitää hauskaa!

Mitä Fuksiaiset ovat?

Fuksiaiset on uusille opiskelijoille järjestettävä rastikierros, jolla on usein myös opiskelijoiden toiveesta jatkot. Fuksiaiset alkavat usein lounaan jälkeen, jonka johdosta usein joko koko päivän tai iltapäivän opetus on peruttu. Fuksiaiset järjestetään Helsingin keskustassa ja Haagan, Malmin ja Pasilan kampuksilla opiskelevat kulkevat fuksiaisiin omatoimisesti. Porvoon opiskelijoille järjestetään bussikuljetukset Helsinkiin ja takaisin. Vierumäen kampuksella on tavattu pitää omat fuksiaiset.

Rastikierros kierretään omassa luokkaryhmässä tutoreiden avustuksella ja rastikarttaa käyttäen. Rasteja on yleensä noin 27 ja niitä on pitämässä Helgan lisäksi erilaiset yhteistyökumppanit sekä Haaga-Helian yhdistykset. Rasteilla suoritetaan erilaisia ryhmäyttäviä ja hauskoja tehtäviä, joista saa pisteitä. Tavallisilta rasteilta on mahdollista saada 0-100 pistettä ja Helgan rastilta 0-200 pistettä. Pisteiden määräytymisessä ei välttämättä ole aina logiikkaa, mutta rastinpitäjiä on ohjeistettu pisteyttämään hyvää ryhmähenkeä huokuvat opiskelijaryhmät antoisasti. Myös teemaan kuuluva ryhmähuuto tai -laulu voi auttaa saamaan lisäpisteitä rasteilta.

Fuksiaisilla on aina jokin teema, jonka mukaan opiskelijoita kannustetaan pukeutumaan. Pukukoodiksi suosittelemme opiskelijahaalareita + teemapukeutumista! Kaikki fuksiaisiin osallistuvat ryhmät ovat myös automaattisesti mukana kilpailussa, jossa palkitaan ryhmät joilla on ollut rastikierroksen parhaat pisteet, paras pukeutuminen ja paras ryhmähenki. Parhaat pisteet lasketaan palautettujen pistekorttien perusteella ja paras pukeutuminen sekä ryhmähenki arvioidaan yhdessä rastinpitäjien ja järjestäjien kanssa.

Kevään fuksiaisten rastit sijaitsevat kylmästä säästä johtuen usein sisätiloissa. Sisätiloja tarjoavat kumppanit ovat yleensä erilaiset ravintolat. Syksyn fuksiaisten rastit puolestaan ovat pääsääntöisesti aina ulkorasteja ja sijaitsevat usein erilaisilla puistoalueilla.

Miten Fuksiaisiin osallistutaan?

Fuksiaisten liput ostetaan tuttuun tapaan Helgan verkkokaupasta Kide.appista. Kideappiin luodaan fuksiaiset tapahtuman alle eri lippuja eri koulutusaloille. Esimerkiksi LIIDI A, TEMPO A tai HOTRA A. Fuksiaisten liput ostetaan yhdessä oman ryhmänne tutorin kanssa, jotta kaikki valitsevat varmasti oikean ryhmä ja saavat lippunsa. Fuksiaisten lippu sisältää rastikierroksen, haalarimerkin ja jatkot. Lippuja on myös mahdollista ostaa myös pelkästään jatkoille.

Fuksiaspäivä

Itse fuksiaispäivän aloitus tapahtuu Pasilassa tapahtumatorilla n. klo 14:00. Usein ryhmät kokoontuvat jo aiemmin varattuun luokkahuoneeseen valmistelemaan asuja, esityksiä tai lauluja. Jokaiselle fuksiryhmälle on pakattu oma puuhapussi, jonka ryhmänne yksi tutoreista noutaa Helgalta Pasilan tapahtumatorilta 14:00. Puuhapussista löytyy vaihdettava klemmari, rannekkeet jatkoille, merkit sekä usein yhteistyökumppaneiltamme erilaisia lahjoja/kuponkeja.

Porvoosta bussi on tavannut lähteä 14:00, jotta se on 15:00 Helsingissä, kun rastikierros aukeaa. Porvoon puuhapussit on usein joku tutoreista noutanut Pasilasta.

Huomioitavaa

Kuten kaikki muutkin Helgan tapahtumat, myös Fuksiaiset ovat häirintä- ja kiusaamisvapaa tapahtuma. Tämä tarkoittaa, että minkäänlainen häirintä, kiusaaminen, nöyryyttäminen tai muu epäasiallinen käytös ei ole hyväksyttävää. Mikäli kuitenkin näet tai kohtaat epäasiallista käytöstä pyydämme ottamaan välittömästi yhteyttä meihin tai tapahtumalle määriteltyihin häirintäyhdyshenkilöihin. Myös Helgan tutorit on koulutettu avustamaan tällaisissa tilanteissa.

Toivotamme ihania fuksiaisia kaikille!