Osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia poikkeusoloissa

Kaikki Haaga-Helian viisi kampusta pysyvät vallitsevien poikkeusolosuhteiden myötä suljettuina 31.5.2020 saakka. Ammattikorkeakoulut, Haaga-Helia mukaan lukien, ovat kuitenkin sitoutuneet siihen, että opiskelijoiden opinnot etenisivät mahdollisimman suunniteltuun tahtiin. Tässä onkin onnistuttu verrattain hyvin, sillä suurin osa toteutuksista on mahdollistettu etäopintoina tai muulla korvaavalla tavalla.

Osaamista voi sekä vallitsevassa tilanteessa että muutoinkin hankkia myös muualla ja korvata tätä kautta opintojaan taikka sisällyttää kyseisen osaamisen tutkintoonsa. Haaga-Heliassa on tälle kaikelle toimivat prosessinsa. Vaikka kaikesta ei saisikaan opintopisteitä, on osaamisen kehittäminen, laajentaminen ja syventäminen jo itsessään arvokasta sekä tavalla tai toisella hyödyllistä työelämässä taikka muussa arjessa.

AHOT – AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN

Muualla hankittua osaamista on mahdollista hyväksilukea tutkintoon, mikäli kyseinen osaaminen on hankittu jossakin toisessa korkeakoulussa. Pakollisia ja vaihtoehtoisia opintoja voidaan korvata muissa korkeakouluissa suoritetuilla opinnoilla. Ne voidaan myös sisällyttää vapaavalintaisiin opintoihin.

Muilla tavoin hankittu osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa osaksi opintoja osaamisen näyttöjen kautta. Tämänkaltaista osaamista saattaa kertyä esimerkiksi harrastusten, työn, kansalais- ja järjestötoiminnan tai vaikkapa kansainvälisten MOOC-toteutusten myötä. Erilaisia vaihtoehtoisia näyttötapoja ovat muun muassa esitys, raportti, portfolio, haastattelu, ryhmäkeskustelu, näyttökoe tai näiden yhdistelmä.

Huomioithan, että hakemukset käsitellään aina tapauskohtaisesti. Ongelmatilanteissa voit kuitenkin halutessasi täyttää Mikä mättää? -lomakkeen osoitteessa mikämättää.fi

Lisätietoja MyNetistä tai omalta opinto-ohjaajaltasi.

WORK & STUDY – TYÖN OPINNOLLISTAMINEN

Niin pakollisia kuin vapaavalintaisia opintoja on mahdollista suorittaa myös työssä oppien, mikäli omat työtehtävät tukevat tutkinnon osaamistavoitteita. Konsepti linkittää käytännön tekemisen töiden parissa alan tietoperustaan. Työn opinnollistaminen kattaa palkkatyön tai yrittäjyyden ohella myös vapaaehtoistoiminnan sekä harrastustoiminnan.

Keskeinen eroavaisuus AHOT-prosessiin liittyy siihen, milloin osaaminen hankitaan. AHOT-mallissa kyseessä on aiemmin hankittu osaaminen. Työn opinnollistamisessa puolestaan sovitaan suunnitelmallisesta ja tavoitteellisesta osaamisen hankkimisesta kustakin hetkestä tulevaisuuteen, mutta tämä vain tapahtuu luentojen sijaan työtehtävissä.

Huomioithan, että hakemukset käsitellään aina tapauskohtaisesti. Ongelmatilanteissa voit kuitenkin halutessasi täyttää Mikä mättää? -lomakkeen osoitteessa mikämättää.fi

Lisätietoja MyNetistä tai omalta opinto-ohjaajaltasi.

VAPAAEHTOISTYÖ-OPINTOJAKSO

Haaga-Helia reagoi koronaan mahdollistamalla 1 – 5 opintopisteen ansaitsemisen tekemällä monenlaista vapaaehtoistyötä kriisitilanteen helpottamiseksi aina kaupassakäynnistä digitaaliseen apuun tai lastenhoitoon. Opintojakson tarkoitus on lisätä yhteisvastuuta sekä yhteisöllisyyttä – huomioiden kuitenkin viranomaisten määräysten ja ohjeistusten noudattamisen.

STARTUP SCHOOL

Haaga-Helian StartUp School mahdollistaa yrittäjyyden opiskelun käytännönläheisesti kaikkien koulutusohjelmien opiskelijoille. Sopii sekä yrittäjille että yrittäjyydestä kiinnostuneille. Osaan toteutuksista ilmoittautuminen käynnissä.

3AMK-KORKEAKOULUJEN YHTEINEN OPINTOTARJONTA

Osana pääkaupunkiseudun kolmen suuren ammattikorkeakoulun Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian strategista 3AMK-yhteistyötä kyseisten korkeakoulujen opiskelijat voivat valita ja suorittaa opintoja yhteisestä tarjonnasta.

Loppukeväästä verkkokursseina toteutuvat muun muassa:

3AMK-opintotarjottimelta löytyy myös laajahko kielitarjonta. Lisäksi 3AMK-korkeakoulujen opiskelijat voivat hyödyntää valikoitua Aalto-yliopiston kielitarjontaa.

Ilmoittautuminen syksyn 3AMK-opintoihin alkaa 18.5.2020 ja päättyy 8.6.2020.

CAMPUSONLINE.FI

CampusOnline.fi on suomalaisten ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen opintotarjontaportaali, jonka kautta voi selata maksuttomia verkkokursseja. Yhteistyössä ovat mukana kaikki maamme ammattikorkeakoulut Poliisiammattikorkeakoulua lukuun ottamatta. Parhaillaan on meneillään kesälukukauden ilmoittautuminen.

Suorituksen jälkeen opintojakson suoritusmerkinnän siirtoa omaan korkeakouluun haetaan erikseen Puro-palvelussa.

KIRJASTOT & ARKISTOT

Haaga-Helian kirjasto palvelee toistaiseksi etänä. 2.3.2020 jälkeen erääntyvien lainojen eräpäivät on siirretty jatkumaan 2.9.2020 asti.

Digitaalisesti saatavilla olevia lehtiä ja artikkeleita Haaga-Helian opiskelijoille.

E-kirjoja Haaga-Helian opiskelijoille.

Kustantajien korona-ajaksi avaamia aineistoja, jotka normaalisti ovat maksumuurin takana.

Muista myös kuntien tarjoamat e-kirjastovalikoimat:

Helmet (Helsinki / pääkaupunkiseutu)

Helle (Porvoo / Uusimaa)

Lastu (Heinola / Päijät-Häme)

MUUT SUOMALAISET KORKEAKOULUT

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto tarjoaa vallitsevassa poikkeustilanteessa kaikille maksuttomia opintoja. Ilmoittautuminen on parhaillaan käynnissä. Mukana tarjonnassa on muun muassa suosittu Elements of AI -tekoälykurssi sekä suomeksi että englanniksi (ja tarpeen mukaan ruotsiksikin).

Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen osaston avoimeen, maksuttomaan tarjontaan voi tutustua osoitteessa MOOC.fi.

Aalto-yliopisto puolestaan tarjoaa muun muassa maksutonta verkkokurssia yrittäjyydestä.

Helsingin seudun kesäyliopiston laaja tarjonta sisältää myös avoimia ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opintoja. Kurssit ovat kuitenkin maksullisia. Erillisen suoritustodistuksen saa pyynnöstä.

AHOT-mahdollisuus kannattaa selvittää opinto-ohjaajalta jo ennen ilmoittautumista.

MOOCIT YMS.

MOOCeja eli kaikille avoimia verkkokursseja (Massive Open Online Course) on verkko pullollaan ja mitä moninaisemmista teemoista aina kansainvälisten huippuyliopistojen tarjonnasta lähtien. Ohessa katsaus muutamaan alustaan sekä muihin eLearning-palveluihin.

Canvas Network

 • Maksuttomia verkkokursseja opetushenkilöstön jatkuvan oppimisen mahdollistamiseksi.

Class Central

 • MOOC-hakemisto, jossa muun muassa Ivy League -yliopistojen maksutonta verkko-opetustarjontaa kootusti.

Codecademy

 • Koodaamisen opettelua ja harjoittelua learning by doing -metodilla. Maksuton versio rajoitetuin mahdollisuuksin.

Coursera

 • Maksuttomia verkkokursseja sekä yhteistyöyliopistojen tarjonnasta että suurten teknologiayritysten toteuttamina.

Duolingo

 • Maksuton pelillistetty palvelu kielten opiskeluun.

edX

 • Huippuyliopistojen maksuttomia verkko-opintoja. Mukana myös yritysten ja järjestöjen tuottamia sisältöjä.

FutureLearn

 • Maksuttomia verkkokursseja sekä yhteistyöyliopistojen tarjonnasta että yritysten ja järjestöjen toteuttamina.

Google Digital Garage

 • Googlen oma, maksuton digitaitojen koulutusohjelma. Mahdollista suorittaa myös erilaisia sertifikaatteja.

Khan Academy

 • Maksuttomia verkkokursseja. Taustalla yleishyödyllinen järjestö.

Koulu.me

 • Koronaviruksen aiheuttamien vallitsevien poikkeusolosuhteiden myötä joukko suomalaisia koulutusteknologiayrityksiä ryhtyi tarjoamaan ratkaisujaan sekä palveluitaan maksuttomasti.

Miriadax

 • Maksuttomia verkkokursseja yhteistyöyliopistojen tarjonnasta espanjaksi ja portugaliksi.

Pluralsight

 • Koronakriisin myötä maksutonta IT-alan koulutustarjontaa huhtikuun ajan.

TED

 • Huippupuhujia striimattavissa TED Talks:issa. Tiiviitä TED-Ed -opetusvideoita mielenkiintoisista teemoista.

Useat palveluntarjoajat saattavat veloittaa lisämaksuja muun muassa kurssitodistuksesta, vaikka itse opinnot olisivatkin maksuttomia.

HELGAN VERKKOKOULUTUSALUSTA

Opiskelijakunnan jäsenyyteen sisältyy verkkokoulutusalusta, josta löytyy erilaisia verkkokoulutuksia esimerkiksi työnhakuun ja työelämätaitoihin liittyen.

Mikäli opiskelet Haaga-Heliassa, voit liittyä opiskelijakunta Helgan jäseneksi.

Meidän tehtävämme on varmistaa sinulle mahdollisimman mutkaton, mieluisa ja ikimuistoinen opiskeluaika.

Viimeisimmät artikkelit