Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

EdusKuntavaalit

Mitkä eduskuntavaalit?

Suomen perustuslain mukaan valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontuva eduskunta. Eduskuntaan kuuluu 200 kansanedustajaa. 

Kansanedustajat valitaan joka neljäs vuosi toimitettavilla vaaleilla. Eduskuntavaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalaiset.

Eduskunta on Suomen ylin valtioelin. Se käyttää lainsäädäntövaltaa ja päättää myös valtiontaloudesta. Hallitusvaltaa käyttävät tasavallan presidentti sekä valtioneuvosto (hallitus), jonka jäsenten tulee nauttia eduskunnan luottamusta.


Kuka saa äänestää?

Eduskuntavaaleissa äänioikeutettu on asuinpaikastaan riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.

Kullakin äänioikeutetulla on yksi ääni. Äänioikeutta on käytettävä aina henkilökohtaisesti. Kukaan ei voi äänestää toisen puolesta.

Tieto äänioikeudesta toimitetaan kaikille äänioikeutetuille kirjeitse.

Miksi äänestäisin?

Eduskunta päättää opintotuesta, korkeakoulujen rahoituksesta ja luontokadon pysäyttämisestä. Vain kahdeksan kansanedustajaa on syntynyt vuonna 1990 tai sen jälkeen. Eduskuntavaalit ovat mahdollisuus vaikuttaa siihen, ketkä vaikuttavat Suomen asioihin tulevaisuudessa.

Vuoden 2019 eduskuntavaaleissa 18-24-vuotiaiden äänestysprosentti oli 55. Samoissa vaaleissa 25-34-vuotiaista äänioikeuttaan käytti vain 63 prosenttia väestöstä. Suomessa on noin 300 000 korkeakouluopiskelijaa. Opiskelijan äänellä ja mielipiteellä on aidosti merkitystä. Äänestämällä päätät, millaisessa Suomessa opiskelet.

Valittava eduskunta päättää todennäköisesti kovistakin leikkauksista, jotka vaikuttavat myös nuorten ja opiskelijoiden arkeen. Nuorten aikuisten korkeammalla äänestysprosentilla voidaan vaikuttaa siihen, miten nämä leikkaukset jakautuvat.

 

Nyt valitaan ihmisiä päättämään muun muassa seuraavista asioista:

  • Eduskunta säätää Suomessa lait
  • Päättää valtion toimia pitkälti määrittävästä talousarviosta
  • Käsittelee erilaiset kansainväliset sopimukset
  • Valvoo maan hallituksen toimintaa
  • Valitsee pääministerin.

Tärkeät päivämäärät

Vaalipäivä
2.4.2023
Ennakkoäänestys kotimaassa
22.3. – 28.3.2023
Ennakkoäänestys ulkomailla
22.3. – 25.3.2023
Tulosten vahvistaminen
5.4.2023

Äänestyspaikat

Tutustu lähimpään äänestyspaikkaasi! Muista, että virallisena vaalipäivänä voit ainoastaan äänestää sinulle merkityssä paikassa!

Koko Suomi
Täältä

Helsinki
Täältä

Porvoo
Täältä

Heinola
Täältä

Vaalikoneet

Oman ehdokkaan löytämistä varten kannattaa tehdä verkossa vaalikone.

Tässä linkkejä eri vaalikoneisiin:

Yle

Helsingin Sanomat

MTV

Iltalehti

Nuorisoala

Helga ja eduskuntavaalit

Helga järjestää vaaleihin liittyvää toimintaa. Osallistu ja ota kaverisi mukaan. Samalla edistät nuorten vaikuttamismahdollisuuksia

Linkit tapahtumiimme:

Aamiaistriimi SAMOKin ja SYLin vaalipaneelista

Pasilan vaalipaneeli

Porvoon vaalipaneeli

Haalariäänestys

VaalitoriAppro