Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Helga on mukana Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamissa HALI- ja VOIMA-hankkeissa!

Hankkeiden tarkoituksena on kehittää opiskelijahyvinvointia ja osallisuutta erityisesti etäopintojen aikana. Kehitämme yhdessä opiskelijoiden ja asiantuntijoiden kanssa matalan kynnyksen toimintoja, jotka tarjoavat vertaistukea opiskelun, ohjausta opiskeluhyvinvoinnin edistämiseksi, taloudellista neuvontaa sekä tukea tunteiden säätelyyn. 


HALI – Korkeakoulujen ohjauksen ja opiskelijahyvinvoinnin tuen vahvistaminen palvelumuotoilun keinoin

Hankkeen pääpaino on matkailu- ja ravintola-alan opiskelijoissa, jotka ovat Karvin selvityksen mukaan eniten korona-epidemiasta kärsinyt opiskelijaryhmä Suomessa, ja se toteutetaan yhteistyössä Helgan sekä Haaga-Helian ja Laurean ammattikorkeakoulujen kanssa. Yhteensä hanke tuottaa hyötyä noin 18 000 opiskelijalle.

Tavoitteet:

 • tukea opiskelijoiden itseohjautuvuuden ja itsensä johtamisen sekä elämänhallintataitojen ja –valmiuksien kehittymistä
 • lievittää yksinäisyyden kokemuksia
 • kehittää/järjestää tuutoritoimintaa
 • kehittää uusia matalan kynnyksen neuvonta- ja tukipalveluita
 • kehittää vertaistukitoimintaa
 • vahvistaa yhteisöllisyyttä
 • järjestää opintopsykologin palveluita
VOIMA – Voimaa, valoa ja vertaistukea korkeakouluopiskelijoille

Hankkeen toteuttaa yhdessä Hämeen ammattikorkeakoulu ja Haaga-Helia, joiden opiskelijakunnat HAMKO ja Helga osallistuvat vahvasti mallin suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen. Kohderyhmänä hankkeessa ovat molempien ammattikorkeakoulujen kaikki opiskelijat.

Hanke koostuu neljästä osa-alueesta:

 1. Vertaistuki: vertaisryhmä- ja opintopiiritoiminta yhdessä opiskelijakuntien kanssa
 2. Tukipalvelut: matalan kynnyksen hyvinvointipalvelut – opintopsykologi ja opiskelijakunnat mukana kehittämässä toimintaa
 3. Tunnemittari: Tutkimuspohjainen tunnemittari integroidaan opintojaksoille; Tunteiden tunnistaminen ja niistä keskusteleminen voi nostaa esille tarpeen lisätuelle, ja opiskelijat voidaankin ohjata opintojaksoilta suoraan em. tukipalveluiden piiriin
 4. Webinaarisarja: Kansallisesti avoin korkeakouluoppimista käsittelevä neljän webinaarin sarja, joissa käsitellään itseohjautuvuutta, voimavarojen vahvistamista, tunteiden säätelyä ja opiskelutaitoja. Toteutetaan asiantuntijoiden, psykologin ja opiskelijoiden yhteistyönä.

Lisäksi Helga on mukana opiskelijakuntien yhteisessä hankkeessa, jonka tarkoituksena on lisätä opiskelijoiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä korkeakouluyhteisöissä digiaikaan sekä etäopiskeluun soveltuvin toimintamenetelmien. Hankkeessa ovat mukana Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta O’Diako, Haaga-Helian opiskelijakunta Helga, Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Laureamko, Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA ja Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO.

 

Mikäli opiskelet Haaga-Heliassa, voit liittyä opiskelijakunta Helgan jäseneksi.

Meidän tehtävämme on varmistaa sinulle mahdollisimman mutkaton, mieluisa ja ikimuistoinen opiskeluaika.

Viimeisimmät artikkelit