Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Jokainen ansaitsee turvallisen asuinalueen

Pääkaupunkiseudun opiskelijakuntien kaupunkipoliittinen ohjelma:
Eriytymistä on ehkäistävä kaavoitus- ja rakentamisvaiheessa rakentamalla monipuolisia asuinalueita huomioiden väestöryhmien ja kulttuuritaustojen tarpeet.

Segregaatio, eli eriytyminen vaikuttaa ympäristönsä asukkaisiin. Eriytymisen myötä huono-osainen voi saada surkeat lähtökohdat yhteiskunnassa toimimiseen, sillä eriytyminen keskittää sosiaaliset ongelmat samoille alueille. Tutkimusten mukaan esimerkiksi koulutus periytyy, ja eriytymisen myötä turvaton ympäristö ja heikkolaatuinen koulutus heikentävät mahdollisuuksia yhteiskunnassa.

Ruotsissa segregaation vaikutukset ovat nähtävissä. Vuonna 2019 Ruotsin poliisi julkaisi listan maan ongelmalähiöistä, joista 22 määriteltiin erityisen ongelmallisiksi. 

Meillä Suomessa eriytyminen ei ole samoissa mittakaavoissa esimerkiksi naapurivaltiomme kanssa, mutta ehkäistäksemme eriytymistä ja parantaaksemme kaupunkilaisten asemaa tarvitsemme toimenpiteitä.

Miten eriytymistä voidaan ehkäistä?

Kaupunkisuunnittelulla ja kaavoituksella. On tärkeää, että uusia asuinalueita kaavoittaessa huomioidaan erilaiset väestöryhmät, jotta asuintaloja löytyy meidän jokaisen tarpeisiin istuvasta hintaluokasta. Alueita kaavoitettaessa on olennaista kiinnittää huomiota alueen viihtyvyyteen ja palveluihin. Ilman toimivaa palveluverkostoa ei ole muuttavia asukkaitakaan. Palveluverkostossa tulee huomioida myös kielellinen saavutettavuus.

Uusia asuinalueita kaavoitettaessa huomioidaan myös mahdolliset julkisen liikenteen linjat ja niiden tuoma houkuttavuus. Lähtökohtaisesti kukaan ei halua muuttaa huonojen yhteyksien päähän esimerkiksi omalta korkeakoulukampukseltaan. Hyvät yhteydet mahdollistavat muuton hieman kauemmaksikin, jos koulu- ja työmatkat pysyvät kohtuullisina. Voit lukea pääkaupunkiseudulla vaikuttavan World Student Capitalin Tiederatikka-hankkeesta täällä.

Osallistamalla. Asuinalueita kehittävät parhaiten sen omat asukkaat. Osallistamalla vahvasti asukkaita alueen kehittämiseen rakennetaan kaupunkia, jossa asukkaat viihtyvät asuinalueellaan. Vuonna 2019 yli 100 000 helsinkiläistä muutti kaupungin sisällä asunnosta toiseen.

Helsingin kaupunki omistaa 64 prosenttia kaupungin maa-alasta, joten vaikutusvaltaa sillä on eriytymisen ehkäisemisessä runsaasti.

Helsingin kaupunki julkaisi asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman marraskuussa 2020. Sen on tarkoitus toimia suuntaviivana seuraavan valtuustokauden toimijoille ja tavoitteiden toteutumista valvotaan vuosittain.

Seuraavalla ohjelmakaudellaan Helsingin kaupunki toteuttaa kaupunkiuudistusta, jossa kohteena ovat kauden aikana Malminkartano, Kannelmäki, Malmi ja Mellunkylä. Kaupunkiuudistuksen tarkoituksena on ehkäistä alueiden eriytymistä kohentamalla alueiden viihtyisyyttä ja houkuttelevuutta.

Äänestämällä vaikutat myös siihen, miten tavoitteisiin tullaan pääsemään tulevaisuudessa ja millaisen ohjelman seuraava valtuusto jättää jälkeensä.

Mikäli opiskelet Haaga-Heliassa, voit liittyä opiskelijakunta Helgan jäseneksi.

Meidän tehtävämme on varmistaa sinulle mahdollisimman mutkaton, mieluisa ja ikimuistoinen opiskeluaika.

Viimeisimmät artikkelit