Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

KANNANOTTO: Alueellinen opintolainahyvitys kohtelee opiskelijoita eriarvoisesti

Opiskelijakunnat Helga, HUMAKO, Laureamko, METKA ja TUO eivät kannata
hallituksen esitystä alueellisesta opintolainahyvityksen kokeilua. Vaikka
hallituksen esitys voi osittain elävöittää kokeiluun valikoituneita kuntia ja
vahvistaa kokeiluun valikoituneiden opiskelijoiden taloutta, se kohtelee eri
oppilaitoksissa opiskelevia ja eri aloja opiskelevia opiskelijoita
epätasa-arvoisesti eikä paranna opiskeluajan toimeentuloa.

Mielestämme alueellinen kokeilu opintolainahyvityksestä asettaa eri alojen ja
eri oppilaitoksissa opiskelevat henkilöt eriarvoiseen asemaan keskenään.
Esityksessä nostetaan esiin erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä
opetusalan työntekijäpula. Esityksessä ei pyritä noudattamaan paremmin
opintotukilaissa tarkoitetun lain henkeä siitä, että opintotukijärjestelmän
tarkoitus on turvata opiskelijoiden toimeentulo.

Opintolaina on työnteon ohella tällä hetkellä ainoa vaihtoehto rahoittaa
opiskeluaikaa, koska monissa korkeakoulukaupungeissa valtaosan
opintorahan ja asumisen tukemiseen tarkoitetun yleisen asumistuen määrästä
syö korkea vuokrataso. Ongelma korostuu etenkin pääkaupunkiseudulla ja
suuremmissa kaupungeissa, joissa yleinen vuokrataso on muutoinkin
korkeampi. Opintolainahyvitys ei paranna opiskelijoiden taloudellista asemaa,
kuin vasta työllistyessä valmistumisen jälkeen.

On ongelmallista, että esityksen oikeus opintolainan hyvitykseen on rajattu
niille, jotka asuvat kokeilukunnissa, mutta työnteko alueella ei ole yhtenä
kriteerinä hyvityksen saamiseksi. Tällöin kokeilun vaikutuksia alueelliseen
työvoimapulaan voi pitää hieman kiistanalaisena.

Lisäksi lakiehdotuksen arpaperiaate alueellisen opintolainahyvityksen
saamiseksi on ongelmallinen, sillä se jälleen kerran asettaa opiskelijat
keskenään eriarvoiseen asemaan. Ymmärrämme, että kokeilun ja tutkimuksen
nimissä tulee valita kokeiluun pääsevät opiskelijat satunnaisesti, mutta
periaate tulee väistämättä jättämään ulkopuolelle opiskelijoita, jotka olisivat
saattaneet olla kiinnostuneita opintolainahyvityksen hakemisesta.

Lakiehdotusta voidaan pitää alttiina myös hyväksikäytölle, sillä henkilö voi
esimerkiksi muuttaa henkikirjoituspaikkansa kokeilukunnassa asuvan
sukulaisensa luokse ja silti itse asua sekä työskennellä muualla hyötyen
kuitenkin alueellisesta opintolainahyvityksestä.

Kiitämme, että hallitus haluaa edistää opiskelijoiden asemaa, mutta mikäli
haluttaisiin löytää aidosti opiskelijoiden asemaa ja toimeentuloa parantavia
ratkaisuja, ei alueellinen opintolainahyvitys ole osa ratkaisua.

Pelkäämme, ettei alueellisen opintolainahyvityksen esitys tule saavuttamaan
haluttuja tavoitteita. Lausuimme yhdessä allekirjoittaneiden opiskelijakuntien
kanssa kommenttikierroksella olevaa luonnosta lakiesitystä, joka sulkeutui
16.9.2022.

Haaga-Helian ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Helgan puolesta,
Diana Murashkina
diana.murashkina@helga.fi

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKOn puolesta,
Sini Riihimäki
sini.riihimaki@humako.net

Laurea ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Laureamkon puolesta,
Suvi Nieminen
suvi.nieminen@laureamko.fi

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA puolesta,
Valtteri Siljander
valtteri.siljander@metkaweb.fi

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUOn puolesta,
Matias Sillanmäki
matias.sillanmaki@opiskelijakunta.net

Mikäli opiskelet Haaga-Heliassa, voit liittyä opiskelijakunta Helgan jäseneksi.

Meidän tehtävämme on varmistaa sinulle mahdollisimman mutkaton, mieluisa ja ikimuistoinen opiskeluaika.

Viimeisimmät artikkelit