Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Opiskelijakunta Helga hakee opiskelijaedustajia Haaga-Helian hallintoon

Haluaisitko päästä vaikuttamaan konkreettisesti oman korkeakoulusi asioihin? Nyt siihen on oiva mahdollisuus, sillä tarjolla on avoimia opiskelijaedustajien paikkoja Haaga-Helian päätöksentekoelimiin!

Helgan edustajisto valitsee hallinnon opiskelijaedustajat syyskokouksessaan 16.11.2022. Voit hakea toimielimiin täyttämällä etukäteen sähköisen hakulomakkeen täällä 13.11. kello 23:59 mennessä tai asettumalla ehdolle kokouksessa. 

Tehtävät ovat 1–2-vuotisia, joten on toivottavaa, että kykenet sitoutumaan luottamustehtäviin koko toimikaudeksi. Toimielimiin vaalikelpoisia ovat kaikki Haaga-Helia ammattikorkeakoulun tutkintoon johtavassa koulutuksessa olevat opiskelijat. Mikäli valituksi tullut opiskelijaedustaja menettää vaalikelpoisuutensa kesken toimielimen toimikauden esimerkiksi valmistumisen johdosta, katsotaan hänet eronneeksi luottamustoimestaan. Opiskelijan tulee hyvissä ajoin ennen vaalikelpoisuutensa menettämistä ilmoittaa siitä opiskelijakunnalle, jotta uusi opiskelijaedustaja saadaan valittua. Voit lukea lisää opiskelijakunnan johto- ja hallintosäännöstä.

Valinnoista ilmoitetaan opiskelijakunnan virallisilla tiedotuskanavilla sekä hakijoille henkilökohtaisesti. Nimet tiedotetaan myös Haaga-Helialle.

Lisätietoja tehtävistä saat Helgan edunvalvonnan asiantuntijalta:

kalle.tuunanen@helga.fi

Avoinna ovat seuraavat hallinnon opiskelijaedustajan paikat: 

Kollegio

Haaga-Helian kollegion tehtävänä on hyväksyä ammattikorkeakoulun tutkintosääntö, tutkintokoulutuksen opetussuunnitelmat ja opiskelijoiden valintaperusteet sekä päättää valintakokeiden järjestämisestä. Puheenjohtajana toimii Haaga-Helian rehtori Minna Hiillos ja toimikausi on kaksi (2) vuotta alkaen 1.1.2023.

Edustajaksi valitaan yksi (1) varsinainen jäsen sekä hänelle henkilökohtainen varajäsen. 

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun hallitus

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus on Haaga-Helian ylin päätöksiä tekevä toimielin, joka mm. hyväksyy opetussuunnitelmat ja käsittelee opiskelijavalinnan oikaisupyynnöt. Opiskelijakunta Helgan edustajalle luottamustehtävä hallituksessa tarjoaa erinomaisen näköalapaikan Haaga-Helian toimintaan ja auttaa opiskelijakuntaa hahmottamaan ajankohtaisia asioita koulun näkökulmasta. Toimikausi kaksi (2) on vuotta alkaen kevään 2023 yhtiökokouksesta.

Edustajaksi valitaan yksi (1) varsinainen jäsen, ei varajäsentä. 

Ravintolatoimikunta

Ravintolatoimikunta on informoiva ja neuvotteleva yhteistyöelin, jolla ei ole päätösvaltaa Kiinteistö Oy Opetustalon ja ravintolanpitäjän väliseen ravintolanpitosopimukseen. Ravintolatoimikunta toimii Opetustalon, ravintolan ja kahvilan sekä niiden käyttäjien yhteistyötoimielimenä. Toimikausi on yksi (1) vuosi alkaen 1.1.2023.

Edustajaksi valitaan neljä (4) varsinaista jäsentä, ei varajäseniä. 

Tutkintolautakunta

Tutkintolautakunta käsittelee opiskelijoiden tekemiä valituksia koskien opintosuoritusten arviointia tai muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemista. Toimikausi kaksi on (2) vuotta alkaen 1.1.2023.

Edustajaksi valitaan yksi (1) varsinainen jäsen sekä hänelle henkilökohtainen varajäsen. 

Maksullisen tutkintokoulutuksen stipenditoimikunta

Toimielin käsittelee maksullisen tutkintokoulutuksen stipendihakemuksia sekä päättää stipendejä koskevista asioista, kuten niiden myöntämisestä. Toimikausi on voimassa toistaiseksi alkaen 1.1.2023.

Edustajaksi valitaan yksi (1) varsinainen jäsen, ei varajäsentä. 

Lisäksi Opiskelijakunta Helga hakee jäseniä omaan toimielimeensä:

Keskusvaalilautakunta

Opiskelijakunnan oma toimielin, joka vastaa edustajistovaalien valmistelusta ja toteuttamisesta. Keskusvaalilautakunta mm. hyväksyy ehdokkaat ja vahvistaa vaalituloksen. Edellytyksenä Helgan jäsenyys. Toimikausi on yksi (1) vuosi alkaen 1.1.2023.

Edustajaksi valitaan puheenjohtaja sekä kahdesta (2) kymmeneen (10) varsinaista jäsentä, ei varajäseniä. Valinta tapahtuu syyskokouksessa.

Mikäli opiskelet Haaga-Heliassa, voit liittyä opiskelijakunta Helgan jäseneksi.

Meidän tehtävämme on varmistaa sinulle mahdollisimman mutkaton, mieluisa ja ikimuistoinen opiskeluaika.

Viimeisimmät artikkelit