Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Kannanotto: Opiskelijalla tulee olla varaa julkiseen liikenteeseen

Yle uutisoi, että Helsingin seudun liikenne, eli HSL, aikoo 25.10.2022 järjestettävässä hallituksen kokouksessa käsitellä esityspakettia lippujen hinnoitteluun ja alennuksiin liittyen. Esityspaketti ehdottaa HSL:n säästökohteiksi toimenpiteitä, jotka kohdistuvat etenkin opiskelijoihin. HSL kaavailee laskevansa opiskelija-alennuksen määrää 40 prosenttiin nykyisestä 45 prosentista ja rajaavansa opiskelija-alennuksen piiriin vain opintotukea saavat opiskelijat. Matkalippujen uusi hinnoittelu tulisi voimaan tammikuussa 2023. Syyksi kaavailluille muutoksille kerrotaan säästöpaineet energian hinnan nousemisen vuoksi.

Läpi mennessään, muutokset kurjistaisivat entisestään jo nyt köyhyysrajan alapuolella elävien opiskelijoiden elämää ja kohdistuisi rankimmin niihin opiskelijoihin, joilla on eniten haasteita opintojensa suhteen. Joillain opintotukeen oikeudettomilla opiskelijoilla toimeentulo koostuu muista sosiaaliturvaetuuksista, joita saa esimerkiksi alentuneen opiskelukyvyn takia. Tähän ryhmään kuuluu esimerkiksi sairauspäivärahalla, kuntoutustuella ja kuntoutusrahalla opiskelevat. Vaihto-opiskelijat rajautuisivat myös opiskelija-alennuksen ulkopuolelle.

Vaikka kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia korotetaan Kelan toimesta 4,2 prosenttia 1.1.2023 alkaen, inflaatiovauhti syö kaavaillut korotukset. Kun tähän yhdistetään opiskelija-alennuksen laskeminen ja alennusoikeuden rajaaminen vain opintotukeen oikeutettuihin opiskelijoihin, tuntuvat uudistukset entistä epäoikeudenmukaisemmilta.

Opiskelijat tarvitsevat hyviä ja edullisia liikenneyhteyksiä etenkin pääkaupunkiseudulla, sillä oppilaitosten läheisyydessä ei ole saatavilla hintatasoltaan saavutettavia asuntoja kaikille niitä tarvitseville. Oppilaitosten läheisyydessä ei yleensä ole myöskään parkkitilaa opiskelijoiden omille autoille. 

HSL:n esityspaketin sisältö on suuressa ristiriidassa julkisen liikenteen saavutettavuuden lisäämisen ja pitkäntähtäimen ympäristötavoitteiden suhteen. Helsingin seudulla tulisikin pohtia ennemmin ruuhkamaksujen käyttöönottoa ja varojen kanavoimista julkiseen liikenteeseen. Sen sijaan näyttäisi siltä, että HSL haluaa hinnoittelupolitiikallansa ajaa heikossa asemassa olevat ryhmät pääkaupunkiseudulla entistä ahtaammalle.

Haaga-Helian ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Helgan puolesta,
Diana Murashkina
diana.murashkina@helga.fi

Mikäli opiskelet Haaga-Heliassa, voit liittyä opiskelijakunta Helgan jäseneksi.

Meidän tehtävämme on varmistaa sinulle mahdollisimman mutkaton, mieluisa ja ikimuistoinen opiskeluaika.

Viimeisimmät artikkelit