Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Blogi: Oppeja tulevaan strategiaan – Helga seuraajien silmin!

Helga kysyi noin kuukausi sitten instagramissa seuraajien mielipiteitä kolmen teeman ympärillä: Helga tänään, Helga tulevaisuudessa sekä Helgan arvot ja toimintaperiaatteet. Kiitos kaikille, jotka osallistuivat ja vastasivat aktiivisesti, emme voi kehittää toimintaamme ilman tärkeimmän kohderyhmän eli jäsenten sekä opiskelijoiden näkemyksiä!

Kysyimme teemassa “Helga tänään”, että millaisena organisaationa Helga nähdään tässä hetkessä eniten. Vaihtoehdoista ¾ sai hyvin tasaisesti vastauksia eli edunvalvonta/vaikuttaminen, tapahtumien järjestäjä sekä tiedottaja/viestijä. Äänten jakautuminen vahvasti kolmen vaihtoehdon ympärille kertoo siitä, että Helga nähdään monipuolisena organisaationa ja meihin kohdistuu monia odotuksia sekä toiveita tällä saralla. Se on loistavaa, koska opiskelijakunnan kuuluu palvella jäseniään laajasti sekä vastata niihin toiveisiin ja tarpeisiin mitä esitetään. Huomionarvoista on, että englanninkielisissä vastauksissa edunvalvonta ja vaikuttaminen ei ollut yhtä tasainen vastausmäärältään muiden kanssa. Voimmekin ehkä röyhkeästi olettaa, että edunvalvonta ja vaikuttaminen ei näyttäydy tasapuolisesti englanninkielisille opiskelijoille ja vaatii meiltä aktiivisempaa otetta. Avoimissa vastauksissa kehuja tuli erityisesti viestinnän laadusta sekä yhteisön rikastamisesta mm. tapahtumien sekä kerhotoiminnan avulla. Asiat, joista tykätään vähiten/koetaan turhana korostui mm. kampusten välisen yhteistyön kehittämisen merkitys. Lisäksi tuli huomio englanninkielisen viestinnän puutteista erityisesti tapahtumapuolella. Kiitämme erityisesti näistä kriittisistä kommenteista, koska koettujen epäkohtien tuominen tietoon on keino kirittää muutosta sekä keskittyä niihin asioihin, joiden koetaan olevan Helgan heikkouksia. Otamme palautteet erityisesti huomioon niin tulevassa strategiassa kun myös päivittäisessä tekemisessä.

Helga tulevaisuudessa ja kysymys millainen organisaatio Helgan pitäisi olla ennen kaikkea korostui vastauksissa toiveet lisätä juhlia (ml. alkoholittomia) sekä vapaa-ajantoimintaa. Lisäksi toivottiin lisää edunvalvontaa ja vaikuttamista ja hyvin lähelle pääsi myös toive siitä, että Helga viestisi enemmän opiskelijoille tärkeistä asioista sekä jäsenyydellä saisi enemmän etuja. Voimmekin huomata, että jokaisen unelmien Helga on erilainen ja yksi suunta ei korostunut mitenkään erityisesti. Tämä toki asettaa haasteita siihen mitä priorisoimme toiminnassamme, jotta lisäämme arvoamme mahdollisimman tasapuolisesti. Mutta taas toisaalta, ei Helga ole koskaan ollut eikä saakaan olla ainoastaan bileorganisaatio tai viestijä – vahvuutemme piilee monipuolisuudessa. Avoimissa vastauksissa korostui toive yhdenvertaisuuteen mm. kampusten ja alojen välillä sekä vahvempaa yhdessä tekemistä. Ja tästä olen täysin samaa mieltä, enemmän yhdessä tekemistä sekä Helgalaisen yhteisön rakentamista!

Helgan arvot ovat avoimuus ja opiskelijalähtöisyys, maksuton koulutus, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus sekä kestävä kehitys. Viimeinen teemakysely koskikin juuri arvoja ja erityisesti sitä, kuinka hyvin ne näkyvät toiminnassamme vai näkyvätkö ollenkaan. Liki puolet vastaajista koki, että avoimuus ja opiskelijalähtöisyys näkyy eniten toiminnassa – tasa-arvo sekä yhdenvertaisuus pääsi hopeasijalle. Vähiten taas arvoista koettiin näkyvän kestävä kehitys sekä kolmossijalla oleva maksuton koulutus. Helgan arvojen roolina on toimia selkänojana sekä peilata toimintaamme sen suhteen, että toteutammeko toimintaamme kestävästi myös arvojen näkökulmasta. Seuraavalla strategiakaudella tulee miettiä myös arvojen päivitystä ja sitä millaista arvoyhteisöä haluamme rakentaa. Nykyiset arvot näkyvät kyllä Helgan päätöksenteossa, mutta arvot kuuluvat koko yhteisölle ja niiden näkyväksi tekeminen tuleekin olemaan seuraava askel arvoyhteisön rakentamista!

Haluan kaikkien Helgan toimijoiden puolesta kiittää vastauksista sekä palautteesta! Helga uudistaa strategiansa tämän vuoden aikana ja Helgan edustajisto hyväksyy uuden strategian syyskokouksessaan. Jos sinulla tulee missään vaiheessa toiveita meitä kohtaan tai haluat antaa ideoita/palautetta, älä epäröi ottaa yhteyttä! Olemme täällä jäseniämme varten, eikä mitään suurta uudistusta tehdä ilman teitä. Muista siis olla aktiivinen ja jos oikein innostaa, niin voit tietenkin hakeutua edustajistoon tai hallitukseen myös ensi syksynä tekemään entistä parempaa opiskelijakuntaa uuden strategiamme painopisteiden mukaan.

Diana Muraskina
Helgan hallituksen puheenjohtaja

Mikäli opiskelet Haaga-Heliassa, voit liittyä opiskelijakunta Helgan jäseneksi.

Meidän tehtävämme on varmistaa sinulle mahdollisimman mutkaton, mieluisa ja ikimuistoinen opiskeluaika.

Viimeisimmät artikkelit