Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Erica Alaluusua SAMOKin hallitukseen 2022

Erica Alaluusua
Haaga-Helian opiskelijakunta Helga esittää Erica Alaluusuaa SAMOKin hallitukseen vuodelle 2022.

Alaluusua opiskelee Haaga-Heliassa journalismia ja on toiminut kaksi vuotta opiskelijakuntansa hallituksessa. Vuonna 2021 hallituksen varapuheenjohtajana hänen vastuualueenaan on ollut edunvalvonnan ja viestinnän johtaminen. Opiskelijakunnan ohella hän on toiminut World Student Capital ry:ssä hallituksen jäsenenä tehden laajasti kuntavaikuttamista. Korkeakouluyhteisöönsä hän on vaikuttanut myös toimiessaan ainejärjestön hallituksessa. Nyt Alaluusua haluaa edistää koko korkeakoulukentän hyvinvointia.

“Hallituksen varapuheenjohtajana Erica on osoittanut vahvaa osaamista opiskelijoiden edunvalvonnasta ja viestinnästä. Hänen kokemuksensa kuntavaalivaikuttamisesta tuo täydellisen lisän SAMOKiin, jonka tehtävänä on paitsi vaikuttaa puolueiden vaalitavoitteisiin, myös rakentaa eduskuntavaalikampanja, joka innostaa opiskelijoita äänestämään ja tuo tavoitteet näkyviksi tuleville päättäjille. Hänen kokemuksensa kahden poliittisen linjapaperin päivittämisestä tuo SAMOKille osaamista, joka mahdollistaa parhaan mahdollisen version SAMOKin ensi vuonna päivitettävästä poliittisesta ohjelmasta.” -Helgan hallituksen puheenjohtaja Minna Huurrekorpi.

Poliittista osaamistaan Alaluusua on kehittänyt opiskelijakunnan toiminnan ohessa myös opinnoissaan ja niiden ulkopuolella. Alaluusua on suorittanut opintoja sosiaalitieteestä, kulttuuripolitiikasta ja lainsäädännöstä. Hänen kokemuksensa ja koulutuksensa journalistina on antanut hänelle erityisosaamista tiedonhankinnasta ja argumentoinnista. Alaluusua onkin taidokas ja vakuuttava fakta-argumentoija. Tätä osaamista tarvitaan SAMOKin tulevaisuuden vaikuttamistyössä.

”Haluan kehittää SAMOKin toimintaa kokonaisvaltaisesti jäsenjärjestöjä palvelevaan suuntaan. Lisäksi sosiaaliturvauudistuksessa on syytä huomioida opiskelijoiden moninainen yhteisö ja erilaiset elämäntilanteet. Opiskelijoiden pitää tulla kuulluksi tulevaisuudessa, yksi keino tähän on ensi vuonna laadittava viestintästrategia. Tällä hetkellä Helsingin Sanomilta löytyy yliopistokirjeenvaihtaja, ehkä ensi vuonna ajamme kirjeenvaihtajan myös amk-kentälle?” Alaluusua summaa.

Alaluusua on mielellään tavattavissa sovitusti sekä tavoitettavissa sähköpostitse ja sosiaalisen median kautta.

Kampanjapäällikkö
Minna Huurrekorpi
minna.huurrekorpi@helga.fi
040 702 4554

Ehdokas
Erica Alaluusua
erica.alaluusua@helga.fi
Instagram: @eecsu
Facebook: Erica Alaluusua

Mikäli opiskelet Haaga-Heliassa, voit liittyä opiskelijakunta Helgan jäseneksi.

Meidän tehtävämme on varmistaa sinulle mahdollisimman mutkaton, mieluisa ja ikimuistoinen opiskeluaika.

Viimeisimmät artikkelit