Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Helga lausui lukuvuosimaksujen täyskatteellistamista ja kiertämisen ehkäisemistä koskevasta lakiesityksestä

Teksti: Helga lausui Kuva: Megafonia pitävä käsi

Haaga-Helian opiskelijakunta Helga lausui opetus- ja kulttuuriministeriön luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta. Esityksessä käsitellään muun muassa lukuvuosimaksujen täyskatteellistamista EU/ETA-maiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille, toimia lukuvuosimaksujen kiertämisen ehkäiseksi, tilauskoulutusta ja korkeakouluhakemusten käsittelymaksun palauttamista muualla kuin EU/ETA‐alueella suoritetulla koulutuksella hakeville.

Helga näkee ehdotuksiin liittyen riskejä Suomen houkuttelevuuden ja kansainvälisen kilpailukyvyn kannalta. Emme myöskään koe kestävänä rahoitusmallin uudistuksen leikkauksia, joiden seurauksena korkeakouluille siirretään vastuu korvata puuttuva perusrahoitus muun muassa lukuvuosimaksuilla. Olemme esittäneet seuraavat tarkemmat huomiot esitykseen liittyen:

  • Helga ymmärtää käsittelymaksun palauttamisen taustalla olevat syyt, mutta ei kannata sitä. Jos käsittelymaksun käyttöönottoon päädytään, tulisi maksun summa pitää mahdollisimman alhaisena ja se tulisi palauttaa takaisin opiskelijalle opintojen alkaessa.
  • Helga näkee hallituksen esitykset tilauskoulutuksen muutoksista hyvinä ja haluaa kiittää niistä. Muutokset parantavat opiskelijoiden oikeusturvaa ja selkeyttää yhteistyötä korkeakoulujen ja tilaajien välillä.
  • Helga ei allekirjoita hallituksen esitystä lukuvuosimaksujen täyskatteellistamisesta ja siitä koituvista lukuvuosimaksujen korotuksista. Tämä muutos vaarantaa kansainvälisten osaajien houkuttelun Suomeen pitkällä aikavälillä, mikä ei edistä kansainvälistä osaamista.
  • Helga näkee esityksen toimenpiteet lukuvuosimaksujen kiertämisen ehkäisemisestä ja muutoksista haitallisina. Lukuvuosimaksujen kiertämisestä on hyvin vähän näyttöä, eikä se kerro onko kyse lukuvuosimaksujen tarkoituksellisesta kiertämisestä, vai että opiskelija on työllistynyt ja näin ollen halunnut vaihtaa oleskelulupaperustetta. On hyvin ristiriitaista, että kansainvälisiä opiskelijoita asetetaan eri asemaan kuin perus töissä käyviä.

Lue koko lausunto tästä.

Mikäli opiskelet Haaga-Heliassa, voit liittyä opiskelijakunta Helgan jäseneksi.

Meidän tehtävämme on varmistaa sinulle mahdollisimman mutkaton, mieluisa ja ikimuistoinen opiskeluaika.

Viimeisimmät artikkelit