Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Kannanotto: Jatkuva poikkeusaika uhkaa murtaa opiskelijoiden mielenterveyden

Haaga-Helian opiskelijakunta Helgan ja SAMOKin yhteistyössä tekemän kyselyn mukaan jopa 60,1% AMK-opiskelijoista on kokenut jaksamisensa ja mielenterveytensä heikentyneen poikkeusolojen aikana jonkin verran tai erittäin paljon. Moni opiskelija kokee pystyvänsä sinnittelemään poikkeusolojen läpi, mutta jaksamisen puute, yksinäisyys, eristyneisyys ja tilanteen ahdistavuus näkyvät silti huolestuttavan usean opiskelijan voinnissa. Liian moni vastaajista kertoo jopa itsetuhoisista ajatuksista.

“Tulokset ovat huolestuttavia. Opiskelijat ovat sinnitelleet yli vuoden, eikä opiskelijoiden hätää tule sivuuttaa. Tarvitsemme toimenpiteitä, jotka huomioivat jaksamisen heikentymisen pitkäaikaiset vaikutukset, kuten arvosanojen laskun ja opintojen etenemisen hidastumisen.
Työelämään ei voida laittaa jo valmiiksi loppuunpalaneita henkilöitä”, hallituksen puheenjohtaja Minna Huurrekorpi kommentoi.

Kyselyn tulokset osoittavat, että opiskelijoiden tilanne on jopa luultua heikompi. Mielenterveyden heikentymisen lisäksi suurin osa opiskelijoista kokee aiempaa enemmän yksinäisyyttä ja suurimman osan motivaatio on laskenut aiemmasta. Opiskelijat kaipaavat tukea opintoihin, kuulumisten vaihtoa opintojen ohella mutta myös aiempaa enemmän mielenterveyden tukipalveluita.

“Ilman hyvinvoivia opiskelijoita, ei voi olla myöskään menestyvää korkeakoulua. Korkeakouluille tulee tarjota resursseja laajempien hyvinvointipalvelujen toteuttamiseen, jotta opiskelijat tuntevat korkeakoulujen hyvinvointipalvelut ja heillä on mahdollisuus päästä niiden äärelle”, Huurrekorpi kiteyttää.

Kyselyn tulokset osoittavat, että mielenterveyden haasteiden selättämiseen ei riitä poikkeusolojen loppuminen. Opiskelijat tarvitsevat tukea ja apua varmasti vielä pitkään poikkeusolojen jälkeenkin. SAMOK ja opiskelijakunnat vaativat välittömiä toimia vastaamaan opiskelijoiden hätähuutoon.

Opiskelijakunta Helga ja SAMOK toteuttivat huhtikuussa kyselyn opiskelijoille heidän kokemuksistaan pandemia-ajasta. Valtakunnallisesti kyselyyn vastasi 7341 ammattikorkeakouluopiskelijaa 19 eri ammattikorkeakoulusta.

Lisätietoja:
Nelli Pihlasviita
Asiantuntija, edunvalvonta ja vaikuttaminen
040 847 9350
nelli.pihlasviita@helga.fi

Mikäli opiskelet Haaga-Heliassa, voit liittyä opiskelijakunta Helgan jäseneksi.

Meidän tehtävämme on varmistaa sinulle mahdollisimman mutkaton, mieluisa ja ikimuistoinen opiskeluaika.

Viimeisimmät artikkelit