Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Opiskelijat eivät voi venyä loputtomiin

Hallituksen kehysriihen päätösten myötä opiskelijoille tulee jälleen kerran paineta itsensä elättämisestä. Opiskelijat palautetaan yleisestä asumistuesta opintotuen asumislisän piiriin 1.8.2025. Tämä syventää toimeentulon vaikeuksia Haaga-Helian opiskelijoiden keskuudessa, joista suurin osa asuu pääkaupunkiseudulla, missä asumiskustannukset ovat korkeat. Suoraa laskelmaa siitä, kuinka paljon tuki tulee vähentymässä ei ole vielä tehty. Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL on arvioinut, että esimerkiksi Helsingissä asuvan opiskelijan asumisen tuki voi vähentyä kuussa yli 130 euroa.

Haaga-Helian opiskelijakunta Helgan näkemys on selvä; opiskelijat eivät pysty venymään loputtomiin.

Asumislisän rajoittaminen opintotuen piiriin lisää opiskelijoiden taloudellista epävarmuutta, mikä heijastuu opiskelijoiden mielenterveyteen ja kasvaneeseen tarpeeseen toimeentulotuelle. Käytännössä opiskelijana, sinut pakotetaan tekemään töitä opintojen ohella, jotta pystyt saamaan tarvittavan toimeentulon.

Yhteisöllisyys kärsii, opiskelijakulttuuri kärsii ja yksinäisyys ja syrjäytymisriskit lisääntyvät, kun opiskelijoiden turvallisuuden tunne omien tulojen riittävyydestä horjuu ja mahdollisuudet osallistua opiskelijaelämään pienenevät.

Tuen sidonnaisuus opintotukeen asettaa erityispaineita kesäkuukausille työllistymisen suhteen. Kesäloma on usein aikaa opintojen ulkopuolella, jolloin ei ole oikeutta opintotukeen ja opiskelijat pyrkivät työllistymään. Asumislisää ei myöskään makseta opiskelijoille ajalta, jolloin opintotukea ei myöskään makseta. Osa opiskelijoista joutuu kuitenkin toimeentulemisen takia hakemaan kesällekin opintotukea, jolloin kesä menee opintoja tehden ja tarvittava palautuminen ei tapahdu. Opiskelijoille tulee antaa mahdollisuus pitää lomakuukausia. Emme halua työelämään jo opinnoista uupuneita opiskelijoita.

Hallitus on aikaisemmin päättänyt, että opintolainan valtiontakauksen määrää korotetaan. Tämä yhdistettynä tuleviin uudistuksiin, eli opiskelijoiden siirtäminen takaisin opintotuen asumislisään ja arvonlisäveron korotus 24 % ➡️ 25,5 %, tulevat lisäämään opiskelijoiden lainan ottamista ja velkaantumista.

Hallituksen aiemmat leikkaukset ovat osuneet voimakkaasti nuoriin ja opiskelijoihin, mikä tekee kohtuuttomaksi uudelleen leikkausten kohteeksi joutumisen. Maamme koulutustason kohottaminen edellyttää hyvinvoivia opiskelijoita, jotka voivat keskittyä opintoihinsa. Nykyisillä toimenpiteillä yhä useampi on vaarassa ajautua heikompaan toimeentuloon, koulutus-työelämä-kierteeseen ja menettää työkykynsä jo ennen valmistumistaan.

Hallitus on tehnyt valintoja panostaa korkeakouluihin instituutioina, mutta niiden olemassa olo ja usko niihin vaatii opiskelijoita, joille on luotu tasavertaiset mahdollisuudet suorittaa tutkinto menettämättä hyvinvointiaan. Tämän vuoksi kannatamme voimakkaasti toimenpiteitä, jotka tukevat opiskelijoiden toimeentuloa ja vähentävät taloudellista epävarmuutta. Lisäksi vaadimme hallitusta valitsemaan ja panostamaan opiskelijoihin, jotta työelämään pääsee opintojen jälkeen ammattitaitoisia ja hyvinvoivia työntekijöitä, joilla on kykyä ja jaksamista ylläpitää ja kehittää hyvinvointivaltiota.

Haaga-Helian ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Helgan puolesta,
Ilona Hirvonen
ilona.hirvonen@helga.fi

Mikäli opiskelet Haaga-Heliassa, voit liittyä opiskelijakunta Helgan jäseneksi.

Meidän tehtävämme on varmistaa sinulle mahdollisimman mutkaton, mieluisa ja ikimuistoinen opiskeluaika.

Viimeisimmät artikkelit