Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Täydennyshaku Helgan hallitukseen alkaa nyt!

Vuoden 2021 hallitusta täydennetään ja uusi jäsen valitaan edustajiston kokouksessa. Hallitusta täydennetään yhdellä hallituksen jäsenellä. Ensisijaisesti haemme uutta varapuheenjohtajaa. Mikäli istuvan hallituksen sisältä valitaan uusi varapuheenjohtaja, valitaan kokouksessa myös uusi hallituksen jäsen. 

Kokous järjestetään 26.05.2021 Zoomissa.  Linkki kokoukseen löytyy Facebook-tapahtumasta, joka julkaistaan viimeistään 17.05.2021 ja helga.fi verkkosivuilta.

Tehtävä alkaa 1.8.2021 ja perehdytys hoidetaan osittain kesän aikana, sovitusti.

Lisätietoja hausta ja tehtävistä voit kysyä joko edustajiston puheenjohtajalta Iida Tervolta, iida.tervo@helga.fi  tai hallituksen puheenjohtajalta Minna Huurrekorvelta, minna.huurrekorpi@helga.fi .

Hakea voit etukäteen toimittamalla kirjallisen vapaamuotoisen hakemuksen edustajistolle osoitteeseen edustajisto2021@helga.fi. Voit myös hakea asettumalla ehdolle edustajiston kokouksessa. On ollut tapana, että hallitukseen hakijoille pidetään tilaisuudessa kyselyhetki, jossa edustajistolla on mahdollisuus tutustua hakijoihin enemmän ja he saavat mahdollisuuden esittää kysymyksiä hakijoille.

Helgan prosessit jakautuvat neljään eri kategoriaan – Edunvalvonta, Yhteisö, Tuki ja Viestintä. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että jokainen hallituksen jäsen saa valita itselleen mieluisia tehtäviä eri tiimien alaisuudesta. Täydennyshaun yhteydessä on kuitenkin toivomme, että hakija voisi jatkaa vapautuvissa tehtävissä, eli yhteisön ja tukipalveluiden parissa. 

Alta voit lukea, millaisia prosesseja eri tiimien alaisuuteen kuuluu.

 

Kuka voi hakea?

Tämä ei ole se työpaikkailmoitus, jossa sinulta vaaditaan 30 vuotta työkokemusta ja 5 korkeakoulututkintoa. Helgan hallitukseen ei vaadita kokemusta tai koulutusta. Aito innostus työskennellä korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnin eteen sekä sitoutuminen työskentelyyn riittävät AINA. 

Helgassa on mahdollisuus kehittyä osa-alueissa, joita et ole aiemmin päässyt kokeilemaan esimerkiksi työelämässä. Helgan on tarkoitus tarjota jokaiselle toimijalleen heidän toivomaansa antia elämää varten. Olemme oppimisorganisaatio ja toimimme myös aina sen periaatteiden mukaisesti. Kenenkään hakijan ei tarvitse olla valmis paketti, vaan kaikki saavat oppia ja kehittyä vuoden aikana. 

Voit kertoa heti hakuvaiheessa, mitkä tehtävät juuri sinua kiinnostavat. Usein kaikki valituista hallituslaisista päätyvät tekemään myös monia muita asioita, joten pidäthän mielesi avoimena myös muille tehtäville.

Vuonna 2021 Helgassa toimii työhallitus. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen valitun tulee kyetä työskentelemään joustavasti opiskelijakunnan toiminnan edistämiseksi.  Hallituslaiset työskentelevät sekä ilta-aikoina että päivisin. Lähtökohtaisesti tavoite on, että palaverit ja kokoukset järjestetään toimistoaikoina, jolloin myös henkilöstö on tavoitettavissa. 

 

Mitä Helgassa tehdään?

Edunvalvontatiimi

Edunvalvontatiimissä pääset ajamaan opiskelijan etua. Edunvalvontatiimi tekee opiskelijoiden edunvalvontaa korkeakoulun sisällä, paikallisesti ja valtakunnallisesti. Tätä työtä tehdään tapaamalla säännöllisesti korkeakoulun johtoa sekä erilaisia sidosryhmiä, kuten puoluepoliittiisia nuoriso- ja opiskelijajärjestöjä.

Edunvalvontatiimin työ näkyy parhaiten hiljaisena vaikuttamistyönä, joka uudistaa ja kehittää korkeakoulun toimintaa pitkällä tähtäimellä. Yksi pitkäaikaisen työskentelyn tulos on YTHS-uudistus, jota ammattikorkeakoulut ovat yhdessä ajaneet vuosien ajan.

Edunvalvontatiimissä tehdään yhteistyötä muiden pääkaupunkiseudun opiskelijakuntien kanssa yhteistyöelimessä, jossa pyritään tekemään vaikuttavampaa edunvalvontaa vaikuttamalla yhdessä. Yhteistyöelin esimerkiksi tuottaa kannanottoja ja lausuntoja sekä linjaa yhteisiä kantoja valtakunnallisen päätöksenteon hyväksi. Samassa yhteistyöelimessä luotiin myös vuonna 2020 kaupunkipoliittinen ohjelma, jonka myös opiskelijakunta Helga otti käyttöönsä, edustajiston hyväksyttyä sen kokouksessaan viralliseksi ohjaavaksi dokumentiksi.

Edunvalvontatiimissä voi myös työskennellä YTHS-vaikuttamisen parissa.

Jos eduvalvonnalliset tapahtumat kiinnostavat, voi edunvalvontatiimissä vastata HyvinvointiApprosta tai edunvalvonnallisia teemoja käsittelevistä Opiskelijafoorumeista. 

Myös viestintäosaamisensa voi ottaa käyttöön, kun työpöydälleen voi valita Eetu-uutiskirjeen, jonka voivat tilata kaikki Haaga-Heliassa toimivat, edunvalvonnasta kiinnostuneet opiskelija-aktiivit. 

Tiimillä on edunvalvonnan ja vaikuttamisen asiantuntija, joka tukee hallituksen jäseniä ja kouluttaa heitä toiminnassa. Asiantuntija pitää huolen, että opiskelijakunta ja sen hallitus ovat perehtyneitä ja asiantuntevia ajaessaan opiskelijakunnan etua.

“Edunvalvontatiimissä pääsee laittamaan kädet saveen opiskelijoiden hyvinvoinnin ja etujen kehittämiseksi. Kuluvana vuonna olen ollut mukana tekemässä kaupunkipoliittista ohjelmaa, tavannut muiden opiskelijakuntien edustajien kanssa edunvalvonnan työryhmässä ja ollut mukana kannanoton työprosessissa.”

“Vuosi on ollut äärimmäisen opettavainen, sillä hain ensisijaisesti tekemään ja tuottamaan tapahtumia opiskelijoille. Pääsin kuitenkin haastamaan itseäni myös edunvalvonnallisten asioiden ääressä ja olenkin nauttinut siitä ihan mielettömän paljon!”

 

Yhteisötiimi

Yhteisön alle kuuluu kaikki yhteisöä ja opiskelijoiden osallistumismahdollisuuksia koskevat toiminnot sekä tietysti niiden jatkuva kehittäminen. Yhteisötiimi tekee muun muassa kaiken tutorointiin liittyvän: rekrytoinnit, koulutukset, ja toimii muutenkin lähimpänä linkkinä tutoreille. 

Yhteisötiimissä vastataan myös kerhotoiminnasta, Helgan Speksistä sekä kansainvälisistä toimintaryhmistämme IDS:tä ja ESN:stä. 

Yhteisön alle kuuluvat myös paikallinen sekä valtakunnallinen liikunnan edunvalvonta. Liikunnan edunvalvontaa tehdään liikuntapalvelumme Zonen ja Opiskelijoiden Liikuntaliiton kanssa kommunikoimalla ja heidän keskustelutilaisuuksiinsa osallistumalla. Yhteisön alle kuuluvat myös erilaiset opiskelijakunnan tapahtumat, kuten Wappu, Orientaatioviikon huipennus, Fuksiaiset ja vuosijuhlat. 

Tiimillä on oma asiantuntijansa, joka toimii hallituslaisten tukena ja pitää esimerkiksi kvartaaleittain“starttipalaverit”, joissa suunnitellaan miltä prosessi näyttää kyseisenä vuonna ja mitä tulee tehdä, jotta prosessi onnistuu. Yhteisötiimin prosesseja valvoo toinen hallituksen varapuheenjohtajista.

”Yhteisö -tiimin prosessien kanssa voi olla varma, että pääsee tekemisiin erilaisten ihmisten kanssa ja tiimissä toimiminen on hionut sosiaalisia taitojani ja kehittänyt tunneälykkyyttäni. Korkeakouluyhteisön kehittäminen on mielenkiintoista ja palkitsevaa”

“Yhteisötiimissä olen saanut kehittää opiskelijakunnan kerhotoimintaa ja osallistua työryhmiin, joissa on suunniteltu yhteisiä tapahtumia kaikille Haaga-Helian opiskelijoille.”

 

Tukitiimi

Tukitiimin alle kuuluvat kaikki opiskelijakunnan tukitoiminnot. Tukitiimiin kuuluvat siis oikeastaan kaikki ne prosessit ja toiminnot, jotka eivät kuulu suoraan Edunvalvonnan, Yhteisön tai Viestinnän alle. Tällaisia prosesseja ovat muun muassa jäsenedut ja yhteistyösopimukset, tuotetilaukset sekä kampuskummitoiminta. Myös Helga Point ja siellä myytävät tuotteet ovat tukitiimin vastuulla.

Tukitiimissä voit myös järjestää esimerkiksi koulutuksia yhdistyksille. Ja jos esimerkiksi lounge-tilojen kehittäminen kiinnostaa, se onnistuu tukitiimin jäsenenä! Tukitiimillä on merkittävä rooli siinä, mitä tuotteita opiskelijakunta myy ja miten paikallista toimintaa kehitetään kampuksillamme.

Tiimillä on oma asiantuntijansa, joka toimii hallituslaisten tukena ja pitää esimerkiksi kvartaaleittain “starttipalaverit”, joissa suunnitellaan miltä prosessi näyttää kyseisenä vuonna ja mitä tulee tehdä, jotta prosessi onnistuu. Tukitiimin prosesseja valvoo toinen hallituksen varapuheenjohtajista.

“Tukitiimissä olen oppinut juuri niitä taitoja, joita uskon tarvitsevani tulevaisuudessa. Esimerkiksi yhteistyösopimukset ja niistä syntyvät neuvottelut. Tukitiimin toimintoja tehdessäni uskon kehittäneeni tunneälyäni, sillä monet prosesseista vaativat kanssakäymistä toimiston porukan ulkopuolisten kanssa”

“Tukitiimin toiminnot ovat olleet niitä, joissa on aidosti päässyt lähelle toista opiskelijaa ja kuulemaan mitä hän toivoisi opiskelijakunnalta. Itse henkilökohtaisesti olen erityisesti nauttinut starttiviikkojen aulassa pidetystä Helga Pointista. Siellä on ollut naurua, hyvää fiilistä ja iloisia opiskelijoita.”

 

Viestintätiimi

Viestintätiimi on Helgan tiimeistä ainoa, jossa kaikki hallituslaiset eivät suoraan ole mukana. Viestintätiimi koostuu asiantuntijasta, varapuheenjohtajasta sekä valitusta määrästä hallituslaisia. Vuonna 2021 viestintätiimissä on 3 jäsentä. Viestintätiimissä toimivat henkilöt, jotka haluavat tehdä viestintää sen eri muodoissa ja kehittyä siinä.

Viestintätiimi vie paljon aikaa mukana olevilta hallituslaisilta. Onkin tarkoitus, että mukana olevilta hallituslaisilta kevennetään muiden tiimien prosesseja.

Viestintätiimin prosesseihin kuuluvat muun muassa uutiskirjeiden tekeminen, verkkosivujen ylläpitäminen, viestintästrategian toteuttaminen, brändin kehittäminen, markkinointimateriaalien suunnittelu ja tuottaminen, viestinnän kehittäminen, Helga-presentaatioiden päivittäminen ja pitäminen sekä Helgan toiminnasta viestiminen yhdessä prosessivastaavien kanssa. Viestintätiimissä pääset vaikuttamaan siihen, miten opiskelijakunta viestii ulospäin ja millaisin keinoin se tarinallistaa toimintaansa.

Kaikki toiminnot tehdään enemmän tai vähemmän yhdessä asiantuntijan kanssa, riippuen kuinka paljon tukea tiimin jäsenet itse haluavat. Tiimissä toimiminen ei vaadi aiempaa viestintäosaamista, vaan pelkkä aito kiinnostus ja motivaatio viestintää kohtaan riittää, kaikki muu opetetaan ja opitaan!

“Viestintätiimissä toimiminen on ollut ehdoton lempparini tänä vuonna. On ihanaa visioida ja ideoida hauskoja ja huomiota herättäviä postauksia. Viestintää tehdessä on saanut nauraa kunnolla. Viestimisessä palkitsevaa on se, että työn tulos on helppo nähdä ja se innostaa kehittämään sitä koko ajan” 

“Viestintä oli aihe, joka minua kiinnosti hallitustoiminnassa erityisen paljon. En kuitenkaan itse ole alaa koskaan opiskellut ja pelkäsinkin hiukan haluta ottaa vastuulleni jotain, josta en oikeasti tiedä juuri mitään. On ollut hullua huomata, kuinka ammattimaista tietoa ja kuinka paljon olen kehittynyt viestinnässä Helgan ansiosta. Varsinkin viestintästrategian rakentaminen on ollut opettava kokemus ja olen sen myötä jopa harkinnut vaihtavani opiskelemaan viestintää”

Mikäli opiskelet Haaga-Heliassa, voit liittyä opiskelijakunta Helgan jäseneksi.

Meidän tehtävämme on varmistaa sinulle mahdollisimman mutkaton, mieluisa ja ikimuistoinen opiskeluaika.

Viimeisimmät artikkelit