Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

vaikuta kanssamme

Vaikuttaminen opiskelijakunnan näkökulmasta

Opiskelijakunta tekee vaikuttamistyötä kuntatasolla yhteistyössä pääkaupunkiseudun opiskelijakuntien sekä World Student Capital ry:n kanssa. Vaikuttamistyötä tehdään esimerkiksi yhteisillä kannanotoilla, lobbaustapaamisilla sekä keräämällä dataa opiskelijoiden hyvinvoinnista. Tämän lisäksi opiskelijakunta osallistuu erilaisiin työpajoihin ja muihin tilaisuuksiin, joissa se tuo opiskelijoiden tarpeet päättäjien, lautakuntien ja kunnan muiden toimielinten kuuluville.

Kuntavaalikeväänä Helga on julkaissut blogisarjaa, jonka tarkoituksena on kertoa pääkaupunkiseudun opiskelijakuntien kaupunkipoliittisen ohjelman kannoista sekä kuntavaaleissa äänestämisen merkityksestä. Voit tutustua blogeihin alta.

 Julkisen liikenteen varassa
 Asuntojonossa
”Vasta Helsinkiin muuttaessani huomasin olleeni etuoikeutettu”
Jokainen ansaitsee turvallisen asuinalueen
Opiskelijat ansaitsevat aidosti maksuttoman ehkäisyn

Pääkaupunkiseudun opiskelijakuntien kaupunkipoliittinen ohjelma

Pääkaupunkiseudun opiskelijakuntien kaupunkipoliittinen ohjelma on tarkoitettu työkaluksi opiskelijavaikuttajille sekä kertomaan  kuntapäättäjille tulevan vaalikauden ajan kuinka opiskelijoiden mielestä pääkaupunkiseutua tulisi  kehittää. 

Kaupunkipoliittinen ohjelma on jaettu neljään osioon: Liikenne, Asuminen, Palvelut ja Osallisuus.

Kaupunkipoliittinen ohjelma on luotu yhdessä pääkaupunkiseudun opiskelijakuntien kanssa ja päivitetty vuonna 2020.

Alta voit lukea kaupunkipoliittisen ohjelman pääpiirteet. Koko kaupunkipoliittisen ohjelman pääset lukemaan täältä.

Kaupunkipoliittinen ohjelma

Asuminen ja kaavoitus

Opiskelijat ovat monipuolinen ryhmä, jolla on erilaisia tarpeita asumiseen. Siksi opiskelija-asuntojen  tarjonnassa ja rakentamisessa on huomioitava opiskelijoiden erilaiset toiveet, tarpeet ja  perhetilanteet sekä esteettömyys. Opiskelija-asumisen tärkeimpiä tavoitteita ovat kohtuuhintainen,  laadukas, viihtyisä ja ekologinen asuminen. Opiskelija-asuntoja on rakennettava riittävästi. 

Opiskelija-asumisen rakentamisessa on huomioitava asumisen muuttuvat trendit ja opiskelijoiden  vaihtelevat sekä monipuoliset asuntotarpeet. Soluasumisen sijaan on panostettava yksiöiden ja  kaveriasumiseen soveltuvien asuntojen rakentamiseen. Pääkaupunkiseudulla opiskelevalla on  oikeus kohtuuhintaiseen opiskelija-asumiseen oman kampuksen läheisyydessä ja hyvien  kulkuyhteyksien varrella. Opiskelija-asuntoja ei tule keskittää suuriksi opiskelija-asuntokeskittymiksi,  vaan niiden on sijaittava monipuolisilla asuinalueilla hyvien palveluiden ja kampusten läheisyydessä.  Eriytymisen ehkäisy on huomioitava uusien asuinalueiden ja täydennysrakentamisen kaavoituksessa. 

Kaupunkiympäristön on oltava siisti sekä turvallinen ja sen viihtyvyyteen on panostettava.  Kaupunkikulttuurin kehittämisessä on kiinnitettävä huomiota yhteisöllisyyteen esimerkiksi  parantamalla edellytyksiä järjestää tapahtumia asuinalueilla. Viheralueiden kustannuksella ei tule  rakentaa, ja luonto on säilytettävä osana kaupunkikuvaa.

Palvelut

Opiskelijoiden on saatava asuin- ja opiskelupaikastaan riippumatta ennaltaehkäisevää ja  monipuolista terveydenhuoltoa. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon järjestää  ensisijaisesti Ylioppilaiden Terveydenhoitosäätiö. Kaupunkien palveluiden on oltava laadukkaasti  saatavilla vähintään suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kaikilla palveluilla on oltava laadulliset  kriteerit ja mittarit, joiden avulla varmistetaan ja kehitetään palveluiden laatua ja saatavuutta.  

Kaupunkien on tarjottava monipuolisesti maksuttomia harrastus- ja vapaa-ajan mahdollisuuksia.  Kaupunkien on suhtauduttava yleisötapahtumien ja muun oma-aloitteisen toiminnan järjestämiseen  myönteisesti ja kannustavasti.  

Kaupungin palvelujen on oltava aina mahdollisimman esteettömiä ja ekologisia.

Liikenne

Pääkaupunkiseudulla opiskelijat sekä muut ihmiset liikkuvat julkisen liikenteen avulla helposti,  vaivattomasti ja ekologisesti. Kaikille opiskelijoille myönnetään huomattava alennus julkisen  liikenteen palveluista. Julkisen liikenteen verkosto on kattava ja yhdistää kampukset toisiinsa, mikä  tekee liikkumisesta helppoa. 

Pyörien ja yksityisautoilun yhdistämiseksi keksitään uusia tapoja, joiden avulla ne ovat luonteva osa  julkista liikennettä. Pyörällä liikkuminen on sujuvaa ja turvallista koko pääkaupunkiseudulla.  Julkinen liikenne painottuu raiteille. Yhteiskäyttöautot ja niiden kaltaiset palvelut ovat kaikkien  saatavilla ja niille luodaan puitteet kaupunkien toimesta.

Osallisuus

Opiskelijan kaupunki -tutkimuksen (2019) mukaan 70 prosenttia vastaajista koki, että kuntalaisille  tulisi tarjota enemmän osallistumismahdollisuuksia. Nuorten ääni on saatava kuuluviin kaupunkien  päätöksenteossa. Nuorille on mahdollistettava vaikuttamismahdollisuuksia, jotka eivät vaadi  laajamittaista sitoutumista ja ovat mielekkäitä. Myös ehdokkaaksi asettumisen ja äänestämisen on  oltava mahdollisimman vaivatonta. 

Samassa tutkimuksessa 38 prosenttia vastaajista koki, ettei tiedä tarpeeksi omista  vaikuttamismahdollisuuksistaan. Vaikuttamismahdollisuuksista tiedottamisen on oltava  näkyvämpää. Kaikille kaupunkilaisille on tarjottava yhdenvertaiset mahdollisuudet vaikuttaa  kotikaupungissaan.