Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Haaga-Helian opiskelijakunta Helga esittää Minna Huurrekorpea Opiskelijoiden Liikuntaliiton puheenjohtajaksi vuodelle 2023

Minna on 26-vuotias kolmannen vuoden restonomiopiskelija Haaga-Heliasta. Hän on toiminut Helgan hallituksen jäsenenä vuonna 2020, hallituksen puheenjohtajana vuonna 2021 ja tänä vuonna hän toimii edustajiston puheenjohtajana. Minna on myös mukana Opiskelijoiden liikuntaliiton jäsenyystyöryhmässä. Näiden vuosien aikana Minna on osoittanut olevansa ihmislähtöinen johtaja, jolla pysyy kaikki langat käsissä äkillisistä toimintaympäristön muutoksista huolimatta. Liikuntataustaa Minnalta löytyy ringeten parista 20 vuoden ajalta niin ohjaajana, pelaajana kuin tuomarina eri sarjatasoilla. Hän on päässyt seuraamaan ja kehittämään urheiluseuratoimintaa sekä paikallisesti että liittotasolla.

“Minna on kerryttänyt vahvaa osaamista puheenjohtajana niin hallituksessa kuin edustajistossa. Hänen kanssaan on helppo työskennellä ja hän hoitaa tehtävänsä vankalla ammattitaidolla. Minnalla on kokemusta opiskelijakunnan strategian ja poliittisen ohjelman uusimisesta, hankkeiden vetämisestä ja toiminnanjohtajan esimiehenä toimimisesta. Hän on osallistunut aktiivisesti Opiskelijoiden Liikuntaliiton toimintaan jäsenyystyöryhmän ja sektoritapaamisten kautta ja uskonkin, että juuri hänellä on tarvittavat taidot viedä liittoa eteenpäin tulevaisuudessa.” kommentoi Helgan hallituksen puheenjohtaja Diana Murashkina.

Liiton strategiassa on nostettu esiin kestävän jäsenmalliratkaisun löytäminen, jota varten perustettiin erillinen jäsenyystyöryhmä. Kestävällä jäsenmallilla turvataan liiton talous ja toimintakyky tulevaisuudessa. Tämän syksyn liittokokous onkin erityisen tärkeä, sillä siellä tullaan tekemään päätöksiä jäsenyystyöryhmän pohjatyötä hyödyntäen. Nämä päätökset tulevat vaikuttamaan liiton tulevaan toimintaan ja rakenteeseen.

Oli tulevaisuudessa jäsenmalli mikä tahansa, on liiton toiminnan kannalta avainasemassa sen suhteet jo olemassa oleviin sekä mahdollisiin uusiin jäsenjärjestöihin. Erityisen tärkeää ensi vuonna on liiton toiminnan kirkastaminen jäsenjärjestöille ja toiminnan kehittäminen niin, että jokainen kokee hyötyvänsä jäsenyydestä.

“Olen ollut mukana suunnittelemassa liitolle mahdollisia uusia ratkaisuja sen toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi ja haluan olla ensi vuonna viemässä niitä käytäntöön liittokokouksen päätösten mukaisesti. Uusien jäsenten hankinta liitolle vaatii sen tunnettuuden parantamista, joten uusien keskustelu väylien avaaminen on iso osa sitä työtä. Liiton houkuttelevuuden kannalta on käytävä vielä aktiivisempaa keskustelua jäsenjärjestöjen kanssa siitä, mitä he toivovat saavansa liiton jäseninä ja näiden toiveiden eteen on tehtävä toimenpiteitä.” tiivistää Minna Huurrekorpi.

Ehdokas Minna Huurrekorpi
minna.huurrekorpi@helga.fi
0408224272
IG: mewtw00

Kampanjapäällikkö
Janina Brunfeldt
janina.brunfeldt@helga.fi
0503399676

Mikäli opiskelet Haaga-Heliassa, voit liittyä opiskelijakunta Helgan jäseneksi.

Meidän tehtävämme on varmistaa sinulle mahdollisimman mutkaton, mieluisa ja ikimuistoinen opiskeluaika.

Viimeisimmät artikkelit