Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Helga lausui avoimen korkeakouluopetuksen enimmäismaksun korottamisesta

KUVA: Kannettava tietokone ja muistikirja pöydällä. Ihmisen käsi tietokoneella. TEKSTI: Helga lausui

Haaga-Helian opiskelijakunta Helga lausui ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen toiminnasta perittävistä maksuista annettujen valtioneuvoston asetusten muuttamisesta, jossa käsiteltiin muun muassa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen avoimen korkeakouluopetuksen enimmäismaksua.

Opiskelijakunta Helga ei kannata esitystä avoimen korkeakouluopetuksen enimmäismaksun korottamisesta 15 eurosta/opintopiste 45 euroon/opintopiste. Näemme, että kyseinen 30 € korotus on kohtuuttoman suuri ja kyseinen korotus haittaa jatkuvaa oppimista sekä koulutuksen saavutettavuutta. Vaikka jatkossakin korkeakoulut voivat itse päättää matalammasta hinnoittelusta kuin 45 €/opintopiste tai täysin maksuttomasta tarjonnasta, niin samalla kun korkeakouluilta vähennetään valtionrahoitusta, ajaa tilanne korkeakouluja nostamaan maksuja kattaakseen rahoituksen vajavaisuutta.

Tilanteessa, missä korkeakoulu päätyy korottamaan avoimen korkeakouluopetuksen enimmäismaksua, se tulee vaikuttamaan negatiivisesti esimerkiksi uuden osaamisen hankkimiseen ja väyläopintoihin hakeutumiseen. Avoimessa korkeakoulussa suoritettavien opintojen hintojen nousu tulee etenkin vaikuttamaan pienituloisten ja matalapalkkaisilla aloilla olevien jatkuvaan oppimiseen. Esimerkiksi 30 opintopisteen osaajakoulutus, jolla vastataan usein työelämän osaamistarpeeseen tai -vajeeseen, maksaisi opiskelijalle korotuksen jälkeen 450 € sijaan 1350 € ja 60 opintopisteen korkeakouludiplomiin tähtäävät opinnot ja tutkinto-opiskelijaksi tähtäävien väyläopinnot tulisivat korotuksen jälkeen maksamaan opiskelijalle 900 € sijaan 2700 €. Samalla hintojen korotus puskee työelämässä olevia hakeutumaan ennemmin suoraan tutkinto-opiskelijaksi sen sijaan, että suorittaisi lyhyemmän opintokokonaisuuden töiden ohessa.

Opiskelijakunta Helga näkee, että korkeakoulujen avoimen koulutustarjonnan enimmäismaksun korotus ja valtionrahoituksen vähentäminen eivät ole kestäviä päätöksiä jatkuvalle oppimiselle ja korkeakoulutukselle. Ammattikorkeakoulujen rahoitus ja resurssit ovat jo valmiiksi tiukilla, ja tämä muutos todennäköisesti laskee hakeutumista avoimessa suoritettaviin opintoihin, jolloin itsessään rahoituksen vajetta ei saada täytettyä. Opiskelijakunta Helga kantaa myös huolta siitä, että jo olemassa olevia jatkuvan oppimisen instrumentteja ei kehitetä tai pahimmassa tapauksessa niitä saatetaan päättää vähentää ilman korvaavia ratkaisuja.

Opiskelijakunta Helga esittääkin, että yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen avoimen korkeakouluopetuksen enimmäismaksun korottamisen sijaan säilytettäisiin nykyinen enimmäismaksu, jatkuvan oppimisen kokonaisuus otettaisiin laajemmin mietittäväksi ja otettaisiin pohdintaan maksuista luopuminen niiden osalta, joilla ei ole aiempaa korkeakoulututkintoa.

Lue koko lausunto tämän linkin kautta.

 

Mikäli opiskelet Haaga-Heliassa, voit liittyä opiskelijakunta Helgan jäseneksi.

Meidän tehtävämme on varmistaa sinulle mahdollisimman mutkaton, mieluisa ja ikimuistoinen opiskeluaika.

Viimeisimmät artikkelit