Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Helgan yhdenvertaisuussuunnitelma on hyväksytty

KUVA: Erimuotoisia ja erivärisiä paperihahmoja pöydällä TEKSTI: Yhdenvertaisuussuunnitelma on hyväksytty

Haaga-Helian opiskelijakunta Helgan yhdenvertaisuussuunnitelma on hyväksytty edustajiston 5.2.2024 pidetyssä kokouksessa!

Yhdenvertaisuussuunnitelman työstö aloitettiin syksyllä 2023 ja suunnitelma saatiin valmiiksi vuoden lopussa. Aikataulullisista syistä ja uuden edustajiston astuessa valtaan nähtiin Helgassa parempana kuitenkin hyväksyttää suunnitelma vuoden 2024 ensimmäisessä edustajiston kokouksessa.

Yhdenvertaisuussuunnitelman työstöprosessiin osallistettiin laajasti eri tahoja, mm. Haaga-Helian ja SOLE-hankkeen työntekijöitä, Helgan hallitusta ja edustajistoa, paikallisyhdistyksiä, Opiskelijoiden Liikuntaliittoa ja Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOKia. Viime syksynä samaan aikaan uudistettiin myös Haaga-Helian tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, mitä hyödynnettiin myös yhdenvertaisuussuunnitelman valmistelutyössä.

”On ilo että saimme yksimielisellä edustajiston päätöksellä hyväksyttyä Helgalle laajan yhdenvertaisuussuunnitelman. Yhdenvertaisuus on ollut jo pitkään yksi opiskelijakuntamme toiminnan peruspilareista. Tämän suunnitelman myötä voimme entistä tehokkaammin kehittää toimintaamme ja kertoa arvoistamme ei pelkästään sanoilla, vain myös teoilla”, kommentoi Helgan edustajiston puheenjohtaja Diana Muraskina.

Helgan yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteet on jaettu neljään osioon; Helgan yhteisö ja sisäinen toiminta, Yhdistykset, Viestintä ja kieli sekä Tapahtumat. Helgan tavoitteita ovat esimerkiksi:

  • Helgan toimistolla työskentelevät ja toiminnassa mukana aktiivisesti olevat tuntevat yhdenvertaisuussuunnitelman ja ymmärtävät yhdenvertaisuuden merkityksen.
  • Helga ottaa sukupuolen moninaisuuden ja itsemäärittelyoikeuden huomioon toiminnassaan.
  • Helgan läheisyydessä toimivat yhdistykset huomioivat yhdenvertaisuuden, ja yhdenvertaisuustyöhön kannustetaan sekä tarjotaan tukea.
  • Helgan viestintä on saavutettavaa.
  • Helgan tapahtumat ovat saavutettavia ja tapahtumien saavutettavuustiedot ovat löydettävissä tapahtumien tiedoista.

“Helgan yhdenvertaisuussuunnitelma on laadittu kunnianhimoiseksi ja edustamaan yhtä opiskelijakuntamme tärkeimmistä arvoista, yhdenvertaisuutta. Meille Helgassa yhdenvertaisuussuunnitelma tulee olemaan kaikessa toiminnassa mukana oleva työkalu, jonka avulla edistämme yhdenvertaisuutta ja ehkäisemme syrjintää” toteaa Helgan hallituksen puheenjohtaja Ilona Hirvonen.

Yhdenvertaisuussuunnitelman toimeenpanosta on vastuussa koko opiskelijakunta, mutta erityisesti opiskelijakunnan hallitus ja työntekijät. Suunnitelman toteutumista seurataan kahden (2) vuoden välein tehtävillä yhdenvertaisuuskyselyillä, mutta myös sektorikohtaisesti vuosittain tehtävillä yhdenvertaisuusraporteilla. Tarvittaessa suunnitelman toteutumista voidaan seurata, ja mahdollisia kehityskohteita saada, hyödyntämällä lisäksi korkeakoulun omia kyselyitä liittyen tasa-arvoon, yhdenvertaisuuteen, saavutettavuuteen ja esteettömyyteen. Suunnitelma on voimassa 2024-2026 ja sitä päivitetään tarpeen vaatiessa tai viimeistään vuoden 2026 loppuun mennessä.

Voit tutustua koko yhdenvertaisuussuunnitelman tämän linkin kautta.

 

Mikäli opiskelet Haaga-Heliassa, voit liittyä opiskelijakunta Helgan jäseneksi.

Meidän tehtävämme on varmistaa sinulle mahdollisimman mutkaton, mieluisa ja ikimuistoinen opiskeluaika.

Viimeisimmät artikkelit